Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Pabėgėlių įtraukimas į jaunimo organizacijų veiklą

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Kaip jaunimo organizacijos gali dirbti su jaunais pabėgėliais? Pasaulinę pabėgėlių dieną (2017 m. birželio 20 d.) Europos jaunimo forumas ir Skautų judėjimas suorganizavo renginį, skirtą pasidalyti jaunų pabėgėlių integravimo patirtimi.

Kiekvieną minutę priverstinai perkeliami 22 žmonės. Dauguma iš 65 mln. pabėgėlių visame pasaulyje yra jauni. Abdedllbasetas Alheeshanas – vienas iš jų. Jis vadovavo logistikos grupei Sirijoje, tačiau 2015 m. turėjo bėgti nuo šalį siaubiančio karo. Atvykus į specialų pabėgėlių priėmimo centrą Briuselyje jam teko „laukti neturint kuo užsiimti“. Būtent tuomet jis nusprendė padirbėti savanoriu pagyvenusių žmonių globos namuose, kad galėtų kalbėtis flamiškai. Tada jis sužinojo apie iniciatyvą „Tandem“, kurią vykdant padedama pabėgėliams, norintiems savanoriauti nevyriausybinėse organizacijose. Po 2 savaičių savanoriavimo pagal šią iniciatyvą jis buvo įdarbintas pačioje organizacijoje. Dabar jis atlieka aktyvų vaidmenį remiant pabėgėlių įtraukimą į politikos formavimą.

 

Idėja, su kuria sutiko renginio „Time to be welcome: youth work and integration of young refugees“ („Metas būti laukiamiems: darbas su jaunimu ir jaunų pabėgėlių integravimas“) pranešėjai, buvo ta, kad patys pabėgėliai turėtų būti pagrindiniai integracijos politikos veikėjai ir kad turėtų būti atsisakyta strategijos „iš viršaus į apačią“. Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos teisės specialistas Gabrielis Almeida taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad prastos sąlygos priėmimo centruose, sulaikymo politika ir pagrindinių teisių nepaisymas kai kuriose ES šalyse pakerta pastangas integruoti pabėgėlius visuomenėje.

 

 Europos jaunimo forumo viceprezidentės Carinos Autengruber teigimu, „politikams ir vyriausybėms metas atsisakyti rasistinės, ksenofobinės retorikos ir investuoti į įtraukias, tvarias visuomenes“. Ji taip pat pabrėžė, kad „jaunimo organizacijos visame žemyne mobilizuojasi, kad šiltai sutiktų nuo karo ir persekiojimo bėgančius žmones.“

 

Vienas iš tokių pavyzdžių yra Pasaulinė skautų judėjimo organizacija , kuriai atstovavo Andreas Tzekas. Andreas pasidalijo savo, vieno iš 1500 skautų, kurie pasisiūlė sutikti Graikijos pakrantėse išsilaipinusius pabėgėlius, patirtimi: „Kiekvieno jauno sieną kirtusio pabėgėlio, kad pasveikintų, laukė jaunas europietis.“ Jis kalbėjo apie projektą „Time to be welcome“ („Metas būti laukiamiems“), kurį įgyvendinant 4 pabėgėlių centruose Graikijoje dirbo 53 savanoriai. Šiam jaunam graikui svarbu buvo tai, kad „Europos savanoriai grįžta namo kaip taikos pasiuntiniai, skleidžiantys naują požiūrį, kurį jie atrado padėdami pabėgėliams“.

 

 Europos Tarybos ir ES jaunimo partnerystės atstovė Tanya Basarab pasidalijo organizacijos darbo su jaunimu ir jaunų pabėgėlių integravimo visuomenėje tyrimų duomenimis. Pirmiausia, ji pabrėžė, kad, atsižvelgiant į jaunų pabėgėlių patirtą įtampą ir traumą, nepaprastai svarbu jiems padėti vos atvykusiems. Ypatinga pabėgėlių problema yra neveiklumas, kol jie laukia teisinio atsakymo dėl savo statuso. Jis gali pakenkti jų psichikos sveikatai. Tuo metu labai svarbu, kad jaunimo organizacijos jiems suteiktų galimybę būti aktyviems ir išklausytiems. Ji pripažino, kad su jaunimu dirbantys asmenys taip pat imasi atlikti humanitarinį darbą ir kad tam reikia naujų gebėjimų, pavyzdžiui, žinių, kaip elgtis traumos atveju, ir tarpkultūrinių įgūdžių.

 

Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato politikos pareigūnas Michalis Moschovakos pabrėžė Europos solidarumo korpuso iniciatyvos svarbą demonstruojant solidarumą su pabėgėliais. Jo žodžiais, „po 30 metų mes visi būsime vertinami pagal mūsų laikyseną per šią migrantų ir pabėgėlių krizę“. Jungtinės Karalystės Raudonojo Kryžiaus atstovas Steve‘as Parry‘is nurodė, kad iš 588 000 žmonių, atvykusių į Jungtinę Karalystę 2016 m., prieglobsčio paprašė tik 6,5 %: „Turėtume remtis faktais ir vengti šališkų bulvarinės žiniasklaidos istorijų, skleidžiančių neigiamus stereotipus.“ Pasak jo, dėl šios priežasties buvo pradėta socialinė kampanija #factsnotfear.

 

Europos Komisija neseniai paskelbė „Trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną“ – ES nepriklausančių šalių piliečiams skirtą priemonę darbdaviams suprantama forma pateikti savo gyvenimo aprašymą. Jis pateikiamas arabų, persų, puštūnų, sorani, somalių ir tigrajų bei visomis ES kalbomis. Europos Tarybos Ryšių su ES biuro vadovas Zoltanas Taubneris pabrėžė Pabėgėlių ir migrantų vaikų apsaugos Europoje veiksmų plano svarbą.

 

Jaunimo organizacijos, norinčios vykdyti veiklą su jaunais pabėgėliais, gali gauti lėšų pagal programą „Erasmus+“ ir iš Europos jaunimo fondo. Informacinių dokumentų taip pat galima rasti konferencijos „Journeys to a New Life“ („Kelionės į naują gyvenimą“) svetainėje.

Paskelbta: P, 18/12/2017 - 15:53


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!