Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Pakolaiset mukaan nuorisotyöhön

Attendees at the Conference on the World Refugeee Day. ©EYF
Miten nuorisojärjestöt voivat parhaiten toimia nuorten pakolaisten parissa? Maailman pakolaispäivänä 20.6.2017 Euroopan nuorisofoorumi ja partioliike järjestivät tapahtuman, jossa keskusteltiin keinoista saada nuoret pakolaiset mukaan nuorisotyön piiriin.

Maailmassa joutuu joka minuutti 22 ihmistä siirtymään pois kotiseudultaan. Suurin osa maailman 65 miljoonasta pakolaisesta on nuoria. Abdedllbaset Alheeshan on yksi heistä. Hän toimi Syyriassa logistiikkatiimin päällikkönä, mutta vuonna 2015 hän joutui pakenemaan maassa riehuvaa sotaa. Kun hän saapui Brysselin pakolaisten erityisvastaanottokeskukseen, hänen täytyi omien sanojensa mukaan ”vain odottaa vailla mitään tekemistä”.  Hän päätti ryhtyä vapaaehtoiseksi vanhainkotiin parantaakseen flaamin kielen taitoaan. Abdedllbaset tutustui Tandem-hankkeeseen, joka auttaa pakolaisia tekemään vapaaehtoistyötä kansalaisjärjestöissä. Kahden viikon vapaaehtoistyön jälkeen hän sai paikan Tandem-hankkeen omassa organisaatiossa. Hän toimii nyt aktiivisessa roolissa edistämässä pakolaisten osallistumista päätöksentekoon.

 

”Time to be welcome: youth work and integration of young refugees” -tapahtuman puhujien yhteinen näkemys olikin, että pakolaiset tulisi ottaa päätoimijoiksi integrointipolitiikan suunnitteluun eikä toimintastrategioita pitäisi enää sanella ylhäältä alaspäin. Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunnan oikeudellinen avustaja Gabriel Almeida huomautti myös, että vastaanottokeskusten huonot olosuhteet, säilöönottokäytännöt ja joidenkin EU-maiden epäkunnioitus perusoikeuksia kohtaan vaikuttavat heikentävästi pyrkimyksiin integroida pakolaiset osaksi yhteiskuntaa.

 

Carina Autengruber, joka toimii Euroopan nuorisofoorumin varapuheenjohtajana, totesi puheessaan, että poliitikkojen ja hallitusten on korkea aika hylätä rasistiset ja muukalaisvihamieliset puheet ja alkaa rakentaa kestäviä ja kaikkien osallistumisen mahdollistavia yhteiskuntia. Hän korosti myös sitä, miten nuorisojärjestöillä kaikkialla Euroopassa voi olla merkittävä rooli sotaa ja vainoa pakenevien ihmisten vastaanottamisessa.

 

Tällaista toimintaa on onnistuneesti harjoittanut esimerkiksi Partioliikkeen Maailmanjärjestö, jota tapahtumassa edusti kreikkalainen Andreas Tzekas. Andreas jakoi kokemuksensa yhtenä 1 500 partiolaisesta, jotka ottivat vastaan pakolaisia Kreikan rannikolla. ”Kutakin nuorta rajan yli tullutta pakolaista oli toivottamassa tervetulleeksi nuori eurooppalainen.” Hän kertoi myös Time to be welcome -hankkeesta, jossa 53 vapaaehtoista työskenteli neljässä kreikkalaisessa vastaanottokeskuksessa. Andreakselle oli tärkeää, että eurooppalaiset vapaaehtoiset toimivat kotimaahansa palattuaan rauhan viestinviejinä ja laajentavat muidenkin näkökulmaa kertomalla pakolaistyössä saamistaan kokemuksista.

 

Tanya Basarab Euroopan neuvoston ja EU:n nuorisokumppanuusohjelmasta kertoi tutkimustuloksista, joita hänen järjestönsä oli saanut selvittäessään nuorisotyön mahdollisuuksia ja nuorten pakolaisten yhteiskuntaan integroitumista. Tanya painotti, että nuorten pakolaisten kokeman stressin ja traumojen vuoksi on erittäin tärkeää  tarjota heille tukea heti, kun he saapuvat maahan.. Pakolaisten kohdalla mielenterveyttäkin haittaavaksi ongelmaksi muodostuu usein toimettomuus heidän joutuessaan odottamaan oleskelua koskevia päätöksiä. Odotteluaikana on tärkeää, että nuorisojärjestöt antavat nuorille pakolaisille mahdollisuuden olla aktiivisia ja tulla kuulluiksi. Tanya totesi myös, että nuorisotyöntekijöiden vastuulle tulee nykyisin myös humanitaarista työtä. Tämä muutos edellyttää uusien taitojen, kuten traumojen käsittelyyn ja monikulttuurisuuteen liittyvien taitojen, hankkimista.

 

Euroopan komission koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosastolla työskentelevä  Michalis Moschovakos korosti Euroopan solidaarisuusjoukkojen merkitystä kanavana osoittaa solidaarisuutta pakolaisille. Hän sanoi, että 30 vuoden päästä meitä kaikkia tullaan arvioimaan sen perusteella, miten olemme toimineet meneillään olevan pakolaiskriisin keskellä. Steve Parry Ison-Britannian Punaisesta Rististä huomautti, että vuonna 2016 Britanniaan saapuneista 588 000 ihmisestä ainoastaan 6,5 % haki turvapaikkaa. ”Meidän pitäisi tarkastella faktoja ja välttää iltapäivälehtien yksipuolisia tarinoita, jotka levittävät negatiivisia stereotypioita”, hän totesi. Tämän vuoksi onkin sosiaalisessa mediassa käynnistetty kampanja #factsnotfear .

 

Euroopan komissio on äskettäin julkaissut nk. EU:n taitoprofiilityökalun kolmansien maiden kansalaisille. Se on väline, jonka avulla muiden kuin EU-maiden kansalaiset voivat esittää ansioluettelonsa työnantajille helposti ymmärrettävässä muodossa. Se on saatavilla arabiaksi, farsiksi, paštuksi, soraniksi, somaliksi ja tigrinjaksi sekä kaikilla EU-kielillä. Euroopan neuvoston EU:n yhteystoimiston johtaja Zoltan Taubner korosti myös Pakolais- ja siirtolaislasten suojelua Euroopassa koskevan toimintasuunnitelman merkitystä.

 

Nuorisojärjestöt, joilla on kiinnostusta toteuttaa hankkeita nuorten pakolaisten kanssa, voivat hakea rahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta ja Euroopan nuorisosäätiöltä. Aiheeseen liittyvää aineistoa on saatavilla myös Journeys to a New Life -konferenssin kotisivulta.

Julkaistu: Ma, 18/12/2017 - 14:53


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä