Eiropas Jaunatnes portāls

Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

© iStockphoto.com - clearstockconcepts

Geju un lesbiešu tiesības

Daudzās valstīs un sabiedrībās joprojām nav viegli būt lesbietei, gejam, biseksuālim, transpersonai vai interseksuālim (LGBTI). Uzzini, kur vari vērsties pēc palīdzības.

2012. gada Eirobarometra aptaujā 46 % respondentu domāja, ka geji, lesbieties un biseksuāļi tiek diskriminēti, un kopš iepriekšējās aptaujas 2009. gadā nekas būtiski nebija uzlabojies.

 

Šis viedoklis apstiprinājās 2014. gada ES Pamattiesību aģentūras aptaujā, kurā 47 % respondentu atzina, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir bijuši personīgi diskriminēti vai aizskarti seksuālās orientācijas dēļ. Visvairāk diskriminēto un aizskarto bija lesbiešu (55 %), 18–24 gadus vecu jauniešu (57 %) un mazturīgo (52 %) vidū.

 

Rīkojies!

Ja internetā pamani naidpilnu saturu, kas vērsts pret LGBTI vai citām cilvēku grupām, to vari paziņot Hate Speech Watch tīmekļa vietnē. Eiropas Padomes Jaunatnes departaments 2012. gadā veica aptauju, kurā atklājās, ka visbiežākie ir homofobiski un transfobiski izteicieni.

 

Saites par līdzīgu tematiku