Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Práva LGBTI osôb

© iStockphoto.com - clearstockconcepts
V mnohých krajinách a komunitách je stále ťažké byť lesbičkou, homosexuálom, bisexuálom, transsexuálom alebo intersexuálom (LGBTI). Zistite si, kam sa dá obrátiť o pomoc.

V nedávnom prieskume Eurobarometra 46 % respondentov uviedlo, že podľa nich lesby, gejovia a bisexuálne osoby čelili diskriminácii v roku 2012 a od posledného prieskumu v roku 2009 došlo len k nepatrnému zlepšeniu.

 

Tento názor podporuje aj prieskum Agentúry EÚ pre základné práva za rok 2014, v ktorom 47 % respondentov uviedlo, že za posledných 12 mesiacov sami zažili diskrimináciu alebo obťažovanie z dôvodu ich sexuálnej orientácie. Najviac sa to týkalo lesieb (55 %), mladých ľudí vo veku 18 – 24 rokov (57 %) a ľudí s nízkym príjmom (52 %).

 

Konajte

Ak natrafíte na nenávistný online obsah zameraný voči LGBTI osobám alebo akýmkoľvek iným komunitám, môžete ho nahlásiť na webovom sídle Hate Speech Watch, ktoré monitoruje nenávistné prejavy na internete. Z prieskumu, ktorý v roku 2012 vykonalo Oddelenie mládeže Rady Európy, vyplynulo, že homofóbne a transfóbne nenávistné prejavy patria medzi najbežnejšie druhy nenávistných prejavov.

 

Súvisiace odkazy

 

Dátum uverejnenia: ut., 10/11/2015 - 10:04


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!