Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Bli social, inte radikal

© fotolia.com - hikrcn
Medierna rapporterar ofta om hur ungdomar från hela världen radikaliseras. Se vad EU gör för att stoppa detta.

Arbetar du med ungdomar och är rädd för att de ska radikaliseras? Läs om EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering (RAN-nätverket) eller Impact Europe – ett EU-finansierat projekt som ska kartlägga och utbyta bästa metoder för att motverka radikalisering.

 

Inte i vårt namn!

Efter terroristattackerna i Frankrike och Danmark i början av 2015 lovade EU:s kommissionär Tibor Navracsics och utbildningsministrarna att se till att all utbildning främjar EU:s samhällsvärderingar. Dessutom har EU finansierat flera projekt för att öka olika gruppers förståelse för varandra.

 

Religiösa samfund engagerar sig också. Ett exempel är kampanjen #NotInMyName som uppmanar muslimer att fördöma terrorism i sociala medier. Kampanjen startades av Londonbaserade Active Change Foundation men har nu spritt sig till andra länder.

 

Engagera dig lokalt

Ungdomar blir ofta radikaliserade av videoklipp eller av människor i sin närhet. Genom att hjälpa ungdomarna att komma in i samhället kan man bidra till att förebygga problemet. Enligt en Eurobarometerundersökning om unga i EU hade antalet ungdomar som är aktiva i minst en organisation (t.ex. en idrottsförening, ett politiskt parti eller en människorättsorganisation) sjunkit till 49 % år 2014 (från 56 % 2013). De vanligaste organisationerna är idrottsföreningar (29 %), ungdoms- eller fritidsklubbar (16 %) och intressegrupper (11 %).

 

Vill du engagera dig mer i samhället? Gå in på den europeiska ungdomsportalen och se vad du kan göra. Du kan till exempel jobba som volontär utomlands med den europeiska volontärtjänsten. Eller få tips på praktik, stipendier och tävlingar för att skaffa mer erfarenhet. Om du är intresserad av ungdomspolitik kan du delta i den strukturerade dialogen och hjälpa beslutsfattarna att göra ett bättre jobb.

 

Länkar

Publicerad: Fre, 06/11/2015 - 16:25


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!