Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Socializujte sa, neradikalizujte sa

© fotolia.com - hikrcn
V médiách často zachytávame správy o tom, ako sa mladí ľudia z celého sveta radikalizujú. Zistite, ako sa EÚ usiluje zastaviť tento trend.

Ak ste pracovník s mládežou a máte obavy z akéhokoľvek druhu radikalizácie vo vašom okolí, pozrite si webové sídlo siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii, alebo IMPACT Europe – projekt financovaný zo zdrojov EÚ a zameraný na výskum a výmenu najlepších postupov na predchádzanie radikalizácii.

 

Nie v našom mene!

Po teroristických útokoch vo Francúzsku a Dánsku na začiatku roku 2015 sa európsky komisár Tibor Navracsics a ministri školstva v Paríži 17. marca zaviazali zabezpečiť, aby vzdelávanie podporovalo občianskeho hodnoty Európy. Okrem toho Európska únia financovala niekoľko projektov na podporu vzájomného porozumenia.

 

Zapojené sú aj náboženské spoločenstvá. Napríklad kampaň #NotInMyName, ktorú pripravila londýnska nadácia pre účinné zmeny, nabáda moslimov, aby odsúdili terorizmus na sociálnych médiách. Kampaň už funguje v ďalších krajinách.

 

Buďte spoločensky aktívni – cíťte sa viac integrovaní

Mladí ľudia sa často radikalizujú prostredníctvom online videí a ľudí vo svojom okolí. Dá sa tomu predchádzať tak, že mladí ľudia budú plne integrovaní do spoločnosti. Z nedávneho prieskumu Eurobarometra o mladých ľuďoch v EÚ vyplynulo, že počet mladých ľudí, ktorí sa vyjadrili, že sa v predchádzajúcom roku zúčastnili na činnosti aspoň jednej organizácie (napr. športového klubu, politickej strany alebo organizácie pre ľudské práva), klesol na 49 % (z 56 % v roku 2013). Najpopulárnejšie organizácie sú športové kluby (29 %), mládežnícke alebo rekreačné kluby (16 %) a komunitné skupiny (11 %).

 

Ak chcete byť viac aktívni v spoločnosti, vyskúšajte jednu z činností v rámci Európskeho portálu pre mládež. Ak chcete urobiť niečo prospešné, môžete vyskúšať dobrovoľnícku prácu v zahraničí prostredníctvom programu Európskej dobrovoľníckej služby. Pozrite si aj tento zoznam príležitostí, kde nájdete možnosti na získanie skúseností (napr. stáže, štipendiá, výberové konania). Ak vás zaujíma politika v oblasti mládeže, zapojte sa do procesu štruktúrovaného dialógu a pomôžte tvorcom politiky dosiahnuť lepšie výsledky v ich práci.

 

Súvisiace odkazy

Dátum uverejnenia: pia., 06/11/2015 - 16:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!