Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Sotsiaalne, mitte radikaalne!

© fotolia.com - hikrcn
Meediasse ilmub pidevalt lugusid sellest, kuidas noored kogu maailmast ühinevad äärmusrühmitustega. Loe, kuidas EL püüab sellele lõppu teha.

Kui oled noorsootöötaja ja muretsed omakogukonnas toimuva radikaliseerumise pärast, tutvu radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku või veebisaidiga IMPACT Europe. See veebisait on radikaliseerumise uurimise ja selle ennetamiseks parimate tavade vahetamise projekt, mida rahastab EL.

 

Mitte minu nimel!

Pärast Prantsusmaal ja Taanis 2015. aasta algul toime pandud terrorirünnakuid otsustasid Euroopa Komisjoni volinik Tibor Navracsics ja haridusministrid 17. märtsil Pariisis, et Euroopa kodanikuväärtuste kinnistamine tuleb lisada haridussüsteemi. Peale selle on Euroopa Liit rahastanud mitut projekti, mille eesmärk on üksteisemõistmise parandamine.

 

Oma panuse annavad ka usukogukonnad. Londonis asuv ühendus Active Change Foundation korraldas kampaania #NotInMyName, mille eesmärk on julgustada muslimeid sotsiaalmeedias terrorismi hukka mõistma. See kampaania on nüüdseks levinud ka teistesse riikidesse.

 

Sotsiaalne aktiivsus aitab integreerida

Noorte radikaliseerumine toimub tavaliselt internetis või neid ümbritsevate inimeste mõjul. Parem ühiskonda integreerimine võib aidata seda ennetada. ELi noorte seas korraldatud uue Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et nende noorte osakaal, kes ütlesid, et nad on eelmisel aastal osalenud vähemalt ühe organisatsiooni (nt spordiklubi, poliitilise partei, inimõiguste organisatsiooni) tegevuses, on langenud 2013. aasta 56%lt 49%le. Kõige populaarsemad organisatsioonid on spordiklubid (29%), noorte- või vabaajaklubid (16%) ja kogukonnarühmad (11%).

 

Kui soovid olla ühiskonnaelus aktiivsem, võiksid proovida Euroopa noorteportaalis pakutavaid tegevusi. Kui soovid teha midagi ülla eesmärgi nimel, võiksid Euroopa vabatahtliku teenistuse programmi raames osaleda välismaal vabatahtlikus tegevuses. Tutvu ka selle loeteluga, et leida oskuste täiendamise võimalusi (nt praktikakohad, stipendiumid, konkursid). Kui oled huvitatud noorsoopoliitikast, osale struktuurses dialoogis ja aita poliitikakujundajatel oma tööd paremini teha.

 

Kasulikud lingid


 

Avaldatud: Reede, 06/11/2015 - 15:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!