Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Бъдете социални, не радикални

© fotolia.com - hikrcn
В медиите често се съобщава за млади хора по света, които се радикализират. Научете как ЕС се опитва да спре това.

Ако работите с младежи и се безпокоите от някаква форма на радикализация във вашата общност, разгледайте уебсайта на Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията или IMPACT Europe – финансиран от ЕС проект, създаден с цел проучване и обмен на добри практики за предотвратяване на радикализация.

 

Не от наше име!

След терористичните атаки във Франция и Дания в началото на 2015 г. комисар Тибор Наврачич и министрите на образованието поеха ангажимент на 17 март в Париж да гарантират, че образованието популяризира гражданските ценности на Европа. В допълнение към това, Европейският съюз финансира няколко проекта за насърчаване на взаимното разбирателство.

 

Религиозните общности също дават своя принос. Така например кампанията #NotInMyName, започната от базираната в Лондон фондация Active Change, насърчава мюсюлмани да заклеймяват тероризма в социалните медии. Кампанията вече се разпространява в други държави.

 

Бъдете социално активни — чувствайте се по-приобщени

Младите хора често се радикализират под влияние на онлайн видеоклипове или на своята среда. Радикализацията им може да бъде предотвратена, като се гарантира цялостна интеграция на младежите в обществото. Проведено наскоро проучване „Евробарометър“ за младите хора в ЕС показа, че броят на младежите, които са посочили, че участват в дейността на поне една организация (например спортен клуб, политическа партия или организация за права на човека) през предходната година, е спаднал до 49% (спрямо 56% през 2013 г.). Най-популярните организации са спортните клубове (29%), младежките клубове или клубовете по интереси (16%), както и общностните групи (11%).

 

Ако искате да засилите социалната си активност, защо не се включите в някоя от дейностите на Европейския младежки портал? Ако искате да работите за благородна кауза, можете да станете доброволец в чужбина в рамките на програмата на Европейската доброволческа служба. Също така можете да разгледате този списък с възможности, за да откриете как да обогатите опита си (например чрез стажове, стипендии, конкурси). Ако се интересувате от политиката за младежта, участвайте в процеса на структуриран диалог и помогнете на създателите на политики да работят по-добре.

 

Връзки по темата

Публикувана на: пет, 06/11/2015 - 15:02


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!