Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Kas yra socialinė įtrauktis?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Integracinė visuomenė grindžiama tarpusavio pagarba ir solidarumu, joje visi turi lygias galimybes, visiems užtikrinamas tinkamas gyvenimo lygis ir manoma, kad įvairovė ją sustiprina, o ne skaido. Tokia visuomenė – Europos vizija ar realybė?

Socialinė įtrauktis – tai jausmas, kad priklausote bendruomenei, su kuria jus sieja bendra tapatybė ir bendros vertybės.

Skurdas – viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žmonės jaučiasi atskirti. Socialinę atskirtį gali didinti ir galimybių naudotis sveikatos bei socialinėmis paslaugomis arba įsidarbinti neturėjimas.

Galite nesijausti priklausantys bendruomenei net ir turėdami puikų išsilavinimą ar gyvendami pasiturimai. Socialinė atskirtis – ne tik materialiniame nepritekliuje gyvenančių žmonių problema. Europos ir Centrinės Azijos regione socialinę atskirtį patiria apytikriai vienas iš trijų žmonių.

 

Jaunimas ir socialinė atskirtis

Jaunimas yra viena iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, visų pirma didelio ekonominio nuosmukio laikais. Kas penktas vaikas ar jaunuolis (iki 17 metų) gyvena šeimoje, kuriai gresia skurdas, o daugiau kaip trečdalis 18–24 metų ES jaunuolių šiuo metu neturi darbo ir nesimoko.

Daug reikšmės turi ir gyvenamoji vieta. Kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms pavojus tapti socialiai atskirtais beveik keturiskart didesnis negu miestų gyventojams.

 

Ką galite padaryti?

Socialinei įtraukčiai skirtos ES jaunimo strategija ir Veiklaus jaunimo programa. Jomis jaunimui suteikiama daug mokymosi ir dalyvavimo įvairioje veikloje visoje ES galimybių.

Taip pat galite dalyvauti ES struktūriniame dialoge arba sužinoti kitų jaunuolių nuomones, kurias jie išsakė Jaunimo konferencijoje 2014 Salonikuose.