Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hva er sosial inkludering?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Et inkluderende samfunn er basert på gjensidig respekt og solidaritet, med like muligheter og anstendig levestandard for alle. Mangfold blir sett på som en kilde til styrke, ikke som en skillelinje. En europeisk visjon eller virkelighet?

Sosial inkludering handler om følelsen av å være del av et fellesskap som bindes sammen av en felles identitet og felles verdier.

Fattigdom er en av hovedårsakene til at mennesker føler seg ekskludert. Det å ikke ha tilgang til helse- og sosialtjenester eller jobbmuligheter kan også bidra til sosial ekskludering.

Du kan føle at du ikke hører hjemme i samfunnet uansett hvor godt utdannet eller økonomisk velstående du er. Sosial ekskludering påvirker ikke kun mennesker som mangler materielle goder. Omtrent en av tre personer i Europa og Sentral-Asia er sosialt ekskludert.

 

Unge mennesker og sosial inkludering

Unge mennesker er blant de mest sårbare i samfunnet, særlig under alvorlige økonomiske nedgangstider. Ett av fem barn (opp til 17 år) bor i familier som er i risikosonen for fattigdom, og mer enn en tredjedel av unge voksne (mellom 18 og 24) i EU er for tiden arbeidsledige – verken under utdanning, i arbeid eller opplæring.

Hvor du bor, spiller også en rolle. Folk i distriktene har nesten fire ganger større sjanse for å oppleve sosial ekskludering enn personer i byer eller tettsteder.

 

Hva kan du gjøre?

EUs ungdomsstrategi og Youth in Action-programmet tar begge for seg sosial inkludering og tilbyr unge i hele EU mange muligheter til læring og deltakelse.

Du kan også involvere deg i Strukturert dialog, eller høre hva andre unge hadde å si på Ungdomskonferansen i Thessaloniki 2014.

Publisert: Tor, 11/04/2013 - 17:05


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!