Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Mitä on sosiaalinen osallisuus?

A picture
© iStockphoto.com - skynesher
Osallisuutta edistävä yhteiskunta perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja solidaarisuuteen, tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja kunnollisiin elinoloihin. Moninaisuus nähdään voiman lähteenä eikä erottavana tekijänä. Onko tämä eurooppalaista unelmaa vai todellisuutta?

Sosiaaliseen osallisuuteen kuuluu se, että kansalainen tuntee olevansa osa yhteisöä, jota sitovat yhteen yhteinen identiteetti ja yhteiset arvot.

Köyhyys on keskeisiä syitä sille, että ihmiset osallisuuden sijaan tuntevat itsensä syrjäytyneiksi. Terveys- ja sosiaalipalvelujen tai työmahdollisuuksien puute voi myös lisätä yhteiskunnallista syrjäytymistä.

Ihminen voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi, vaikka olisikin hyvin koulutettu ja varakas. Syrjäytyminen ei ole ongelma pelkästään materiaalisessa puutteessa eläville. Arvioiden mukaan noin joka kolmas ihminen Euroopan ja Keski-Aasian alueella on sosiaalisesti  syrjäytynyt.

 

Nuoret ja sosiaalinen osallisuus

Nuoret ovat herkästi haavoittuva väestöryhmä varsinkin vakavien taloudellisten taantumien aikana. Joka viidennen lapsen (alle 17-vuotiaan) perhe elää köyhyysrajalla, ja useampi kuin joka kolmas nuorista aikuisista (18–24-vuotiaista) EU-maissa on työtön ja opiskelu- ja työelämän ulkopuolella.

Asuinpaikalla on myös merkitystä. Maaseudulla asuvat kärsivät syrjäytymisestä lähes neljä kertaa todennäköisemmin kuin kaupungeissa tai taajamissa elävät.

 

Mitä voit tehdä?

EU:n nuorisostrategialla ja Youth in Action ‑ohjelmalla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta. Ne tarjoavat nuorille tilaisuuksia oppia ja  osallistua monenlaiseen toimintaan eri puolilla EU:ta.

Voit myös osallistua EU:n rakenteelliseen vuoropuheluun tai tutustua muiden nuorten mielipiteisiin, joita he ovat esittäneet EU:n nuorten konferensissa Thessalonikissa.

Julkaistu: to:, 11/04/2013 - 17:00


Tweet Button: 

Linkit


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä