Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Zabezpieczenie społeczne w Europie

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
System zabezpieczenia społecznego ustanowiono po to, by pomagać ludziom potrzebującym opieki i wsparcia. Każdy kraj posiada swój własny system, obowiązują jednak wspólne przepisy mające chronić twoje prawa, gdy przenosisz się do innego kraju w Europie.

W Powszechnej deklaracji praw człowieka stwierdzono, że społeczeństwa powinny pomagać jednostkom w rozwijaniu i pełnym wykorzystywaniu możliwości dostępnych w miejscu zamieszkania. Na tym właśnie polega zabezpieczenie społeczne.

Często jego cele osiąga się przez ubezpieczenia społeczne – świadczenia emerytalne dla emerytów, zasiłki dla osób bezrobotnych, świadczenia rodzinne i wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Zabezpieczenie społeczne dotyczy również usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi i usługi socjalne.

Nie wszędzie jednak funkcjonuje ono w ten sam sposób, dlatego powinieneś wiedzieć, jakie prawa przysługują ci w twoim kraju.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Unia Europejska ustanowiła wspólne przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego dla wszystkich krajów UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, w następujących obszarach:

 

Jak to działa gdy wyjeżdżam do innego kraju UE?

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne płacisz tylko w jednym kraju – kraju, w którym mieszkasz lub pracujesz.
  2. Masz te same prawa i obowiązki co obywatele kraju, w którym objęty jesteś ubezpieczeniem.
  3. Gdy występujesz o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w razie potrzeby uwzględnia się twoje poprzednie okresy ubezpieczenia, pracy lub zamieszkiwania w innych krajach.
  4. Jeśli przysługuje ci świadczenie pieniężne z danego kraju, zazwyczaj powinieneś móc je uzyskać, nawet jeśli obecnie mieszkasz w innym kraju.

Gdy przenosisz się z jednego kraju UE do drugiego, organy zabezpieczenia społecznego w twoim kraju muszą przekazać potrzebne informacje organom kraju, w którym obecnie mieszkasz. Wykaz krajowych organów znajdziesz w Spisie Europejskich Instytucji Zabezpieczenia Społecznego w ramach EESSI.

 

Potrzebujesz pomocy?

  • Zadaj pytanie za pośrednictwem Europe Direct
  • Skorzystaj z SOLVIT by rozwiązać problem z pomocą krajowej administracji.

 

Opublikowane: pt., 12/04/2013 - 16:17


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie