Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Trygdeordninger i Europa

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Trygdesystemet er til for å gi mennesker hjelp og assistanse når de trenger det. Alle land har sitt eget system, med det finnes felles regler som beskytter rettighetene dine når du flytter innenfor det europeiske området.

I henhold til FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter skal samfunnet hjelpe mennesker med å utvikle og dra full nytte av mulighetene som er tilgjengelige der de bor. Det er det sosialomsorg handler om.

Dette oppnås ofte via sosiale støtteordninger – pensjoner til pensjonister, økonomisk støtte til arbeidsledige, familiestønad og støtte til funksjonshemmede. Sosialomsorg omfatter også offentlige tjenester, for eksempel helsevesen, barneomsorg og sosiale tjenester.

Ordningene fungerer imidlertid ikke likt alle steder. Du bør derfor gjøre deg kjent med hvordan disse rettighetene fungerer i ditt land.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

I EU er det fastsatt felles regler for sosialomsorg for alle EU-land, Island, Liechtenstein, Norge og Sveits som omfatter følgende områder:f

 

Hvordan fungerer det når du forflytter deg rundt i EU-området?

  1. Du betaler bare forsikring i ett land, dvs. i landet der du bor eller jobber.
  2. Du har de samme rettighetene og pliktene som statsborgerne i landet der du er dekket.
  3. Når du gjør krav på sosial stønad, tas tidligere forsikringsperioder eller arbeid eller opphold i andre land med i betraktningen om nødvendig.
  4. Hvis du har krav på kontantytelser fra et land, skal du vanligvis kunne motta ytelsene selv om du bor i et annet land.

Når du flytter fra ett EU-land til et annet, må myndighetene som håndterer sosialordninger i landet ditt, overføre informasjonen din til myndighetene i landet der du bor. Du finner en liste over ulike lands myndigheter i EESSI-institusjonsdatabasen (Electronic Exchange of Social Security Information).

 

Trenger du hjelp?

  • Still spørsmål via informasjonstjenesten Europe Direct
  • Bruk SOLVIT til å løse problemer ved hjelp av en nasjonal administrasjon

 

Publisert: Fre, 12/04/2013 - 16:15


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!