Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Social trygghet i EU

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Systemen för social trygghet ska se till att människor får den vård och omsorg de behöver. Alla länder har sina egna system, men det finns också gemensamma regler som skyddar dina rättigheter när du flyttar eller reser inom EU.

I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna står att samhället ska hjälpa enskilda personer att utveckla och utnyttja möjligheterna där de bor. Det är det social trygghet handlar om.

Oftast innebär det någon form av socialförsäkring – t.ex. pensioner, arbetslöshetsersättning, barnbidrag, föräldrapenning eller stöd till personer med funktionsnedsättning. Men social trygghet omfattar också vård, barnomsorg och sociala tjänster.

Det fungerar dock inte likadant överallt, så du bör känna vilka rättigheter du har i ditt eget land.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

 

EU har infört gemensamma regler för social trygghet som gäller i EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och omfattar

 

Hur fungerar det när jag reser eller flyttar i EU?

  1. Du betalar bara socialförsäkringsavgifter i ett land åt gången – i det land där du bor eller jobbar.
  2. Du har samma rättigheter och skyldigheter som invånarna i det land där du är försäkrad.
  3. När du ansöker om en förmån räknas vid behov även de perioder som du har varit försäkrad, arbetat eller bott i andra länder.
  4. Om du har rätt till kontantförmåner från ett land ska du i regel kunna få dem även om du bor i ett annat land.

När du flyttar till ett annat EU-land måste socialförsäkringsmyndigheterna i ditt land flytta över uppgifterna om dig till myndigheterna i det land där du bor. En lista med nationella myndigheter hittar du i registret över socialförsäkringsinstitutioner.

 

Behöver du hjälp?

 

Publicerad: Fre, 12/04/2013 - 16:13


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!