Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Sociale zekerheid in Europa

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Het socialezekerheidsstelsel is bedoeld om mensen in nood te helpen. Elk land heeft een eigen stelsel, maar er zijn gemeenschappelijke regels om je rechten te beschermen als je naar een ander EU-land gaat.

Volgens de Universele Verklaring voor de rechten van de mens moeten maatschappijen mensen helpen zich te ontplooien en alle kansen te benutten in het land waar zij wonen. Daar gaat het om bij sociale zekerheid.

Dit wordt vaak bereikt met sociale verzekeringen: ouderdomspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen enz. Ook openbare diensten, zoals gezondheidszorg, kinderopvang en sociale hulpverlening vallen onder de sociale zekerheid.

Omdat dit in elk land anders werkt, is het verstandig na te gaan hoe deze regels worden toegepast in jouw land.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

De Europese Unie heeft gemeenschappelijke regels opgesteld voor de sociale zekerheid in alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland op het gebied van:

 

Hoe werkt het als je naar een ander EU-land gaat?

  1. Je hoeft maar in één EU-land tegelijk socialezekerheidsbijdragen te betalen: in het land waar je woont of werkt.
  2. Je hebt dezelfde rechten en plichten als de burgers van het land waar je verzekerd bent.
  3. Wanneer je een uitkering aanvraagt, wordt er zo nodig rekening gehouden met eerdere periodes waarin je in andere landen verzekerd was, werkte of woonde.
  4. Als je recht hebt op een uitkering uit een bepaald land, hou je dat recht meestal, zelfs als je in een ander land woont.

Als je naar een ander EU-land verhuist, moet de socialezekerheidsinstantie in jouw land jouw gegevens doorgeven aan de bevoegde instantie in je nieuwe woonland. Je vindt een lijst van nationale instanties in het systeem voor elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens.

 

Hulp nodig?

  • Stel je vraag via Europe Direct
  • Gebruik SOLVIT om problemen op te lossen met de hulp van een nationale instantie.

 

Gepubliceerd: Vr, 12/04/2013 - 16:12Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!