Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Sociálne zabezpečenie v Európe

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Úlohou systému sociálneho zabezpečenia je poskytnúť starostlivosť a pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Každá krajina má svoj vlastný systém, existujú však spoločné pravidlá zavedené na ochranu vašich práv pri pohybe v rámci Európy.

Vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN sa uvádza, že spoločnosti by mali pomôcť jednotlivcom rozvíjať a plne využívať príležitosti, ktoré sú k dispozícii tam, kde žijú. To je podstata sociálneho zabezpečenia.

Často sa tento cieľ dosahuje prostredníctvom sociálneho poistenia a odvodov – dôchodky pre dôchodcov, finančná podpora v nezamestnanosti, rodinné dávky a podpora ľudí so zdravotným postihnutím. Sociálne zabezpečenie sa vzťahuje aj na verejné služby, ako sú napríklad zdravotná starostlivosť, starostlivosť o deti alebo sociálne služby.

Nefunguje to však všade rovnako, takže by ste si mali naštudovať, ako sa tieto práva uplatňujú vo vašej krajine.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Európska únia vytvorila spoločné pravidlá sociálneho zabezpečenia pre všetky krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko v týchto oblastiach:

 

Ako to funguje, keď sa sťahujete v rámci EÚ?

  1. Do systému sociálneho zabezpečenia prispievate len v jednom štáte – v krajine, v ktorej žijete alebo pracujete.
  2. Máte rovnaké práva a povinnosti ako štátni príslušníci krajiny, ktorá vám poskytuje poistné krytie.
  3. Keď žiadate o sociálnu dávku, zohľadnia sa v prípade potreby aj predchádzajúce obdobia, keď ste boli poistení, pracovali alebo bývali v iných krajinách.
  4. Ak máte nárok na výplatu peňažnej dávky od určitej krajiny, mali by ste mať možnosť ju dostať, aj keď žijete v inej krajine.

Ak sa presťahujete do iného členského štátu, musia orgány sociálneho zabezpečenia vašej domovskej krajiny poslať vaše údaje do novej krajiny. Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov nájdete v adresári inštitúcií systému EESSI (elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení).

 

Potrebujete poradiť?

  • Položte svoju otázku službe Europe Direct
  • Využite sieť SOLVIT na riešenie problému s pomocou vnútroštátnych orgánov

 

Dátum uverejnenia: pia., 12/04/2013 - 16:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!