Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Sociālais nodrošinājums Eiropā

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Sociālā nodrošinājuma sistēma ir izveidota, lai palīdzētu cilvēkiem, kam vajadzīga aprūpe un atbalsts. Katrai valstij ir sava sistēma, bet ir kopēji noteikumi, kas aizsargā tavas tiesības visā Eiropā.

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā ir teikts, ka sabiedrībai jāpalīdz indivīdiem attīstīties un pilntiesīgi izmantot visas iespējas, kādas tiek piedāvātas tur, kur viņi dzīvo. Tā ir sociālās nodrošināšanas būtība.

Nereti to panāk ar sociālo apdrošināšanu, kas izpaužas kā pensijas pensionāriem, finansiāls atbalsts bezdarbniekiem, ģimenes pabalsti un atbalsts invalīdiem. Sociālā nodrošināšana izpaužas arī kā valsts pakalpojumi, piemēram, veselības aprūpe, bērnu aprūpe un sociālie pakalpojumi.

Tomēr visur tā nedarbojas vienādi, tāpēc tev jāzina, kā šīs tiesības darbojas tavā valstī.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Eiropas Savienība savām dalībvalstīm, Islandei, Lihtenšteinai, Norvēģijai un Šveicei ir izstrādājusi visām kopējus noteikumus par sociālo nodrošināšanu šādās jomās:

 

Kā sistēma darbojas, ja pārcelies uz citu ES?

  1. Sociālās apdrošināšanas iemaksas jāmaksā tikai vienā valstī — tajā, kur tu dzīvo vai strādā.
  2. Tev ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā tās valsts pilsoņiem, kurā esi apdrošināts.
  3. Ja prasi sociālo pabalstu, tad vajadzības gadījumā tiek ņemti vērā iepriekšējie apdrošināšanas, darba vai uzturēšanās periodi citās valstīs.
  4. Ja tev kādā valstī ir tiesības uz naudas pabalstu, tev to vajadzētu spēt saņemt arī tad, ja tu dzīvo citā valstī.

Ja pārcelies no vienas ES valsts uz citu, tavas valsts sociālās nodrošināšanas iestādēm tavi dati ir jāpārsūta tās valsts iestādēm, kurā tu dzīvo. Attiecīgās valsts iestādes ir uzskaitītas sociālās nodrošināšanas iestāžu datubāzē.

 

Vajadzīga palīdzība?

  • Vaicā dienestam “Europe Direct”.
  • Izmanto dienesta “SOLVIT” palīdzību, lai atrisinātu problēmas ar valsts pārvaldes iestādēm.

 

publicēts: Pk., 12/04/2013 - 16:05


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!