Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Sosiaaliturva Euroopassa

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Sosiaaliturvajärjestelmän kautta saa huolenpitoa ja apua erilaisissa elämäntilanteissa. Joka maalla on oma järjestelmänsä, mutta EU:n sisällä on yhteisiä sääntöjä suojaamassa maasta toiseen muuttavan etuja.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa todetaan, että yhteiskunnan olisi autettava kansalaisia kehittymään ja hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia. Juuri siitä sosiaaliturvassa on kyse.

Sosiaaliturvaan kuuluvat vanhuuseläkkeet, työttömyystuet, perhe-etuudet ja esimerkiksi vammaisille suunnattu tuki. Sosiaaliturvaan kuuluu myös julkisia palveluita, kuten terveydenhuolto, lastenhoito ja sosiaalipalvelut.

Sosiaaliturvajärjestelmä ei kuitenkaan ole samanlainen kaikkialla, joten sinun kannattaa selvittää, miten se toimii omassa maassasi.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Kaikki EU-maat, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi noudattavat yhteisiä sosiaaliturvasääntöjä seuraavilla aloilla:

 

Muuttaminen EU-maasta toiseen ja sosiaaliturva

  1. Sinun on maksettava sosiaaliturvamaksuja kerrallaan vain yhteen maahan – siihen, jossa asut tai työskentelet.
  2. Sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen maan omilla kansalaisilla, jonka sosiaaliturvan piirissä olet.
  3. Jos haet sosiaalietuutta, tarvittaessa otetaan huomioon aiemmat jaksot, jolloin olet ollut vakuutettuna, työskennellyt tai asunut muissa maissa.
  4. Jos olet oikeutettu rahaetuuksiin jossakin maassa, yleensä saat ne, vaikka asuisitkin toisessa maassa.

Kun muutat EU-maasta toisen, on lähtömaasi sosiaaliturvaviranomaisten siirrettävä sinua koskevat tiedot sen maan viranomaisille, johon olet muuttamassa. Kansallisten viranomaisten luettelo: yleinen eurooppalaisten sosiaaliturvalaitosten hakemisto EESSI.

 

Tarvitsetko apua?

  • Europe Direct -palvelu vastaa kansalaisten kysymyksiin
  • SOLVIT-palvelu ratkoo kansallisten viranomaisten kanssa syntyneitä ongelmatilanteita

 

 

Julkaistu: Pe, 12/04/2013 - 16:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä