Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Sociální zabezpečení v Evropě

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Funkcí systému sociálního zabezpečení je starat se o lidi v obtížné situaci a poskytovat jim podporu. Každý stát má svůj vlastní systém, ale existují společná pravidla, která chrání vaše práva, pokud se v rámci Evropy přestěhujete do jiné země.

Všeobecná deklarace lidských práv OSN stanoví, že společnost musí pomáhat jednotlivcům rozvíjet se a dát jim možnost využívat všech příležitostí, které jsou k dispozici v místě, kde žijí. A to je také podstatou sociálního zabezpečení.

Často je toho dosahováno prostřednictvím sociálního pojištění – jedná se např. o vyplácení starobních důchodů, dávek v nezaměstnanosti, rodinných dávek a příspěvků pro zdravotně postižené. Pod pojem sociální zabezpečení také spadají veřejné služby, např. zdravotní péče, péče o děti nebo sociální služby.

Systémy sociálního zabezpečení se však v jednotlivých zemích liší. Proto si musíte vždy ověřit, jak fungují konkrétně v dané zemi.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Evropská unie stanovila společná pravidla pro sociální zabezpečení, která platí ve všech státech EU, na Islandu, v Lichtenštensku, Norsku a Švýcarsku. Jedná se o tyto oblasti:

 

Jak to funguje, když působíte v různých státech EU?

  1. Příspěvky na sociální zabezpečení vždy platíte pouze v jednom státě, tj. buď ve státě, kde bydlíte, nebo ve státě, kde pracujete.
  2. Máte tatáž práva a tytéž povinnosti jako státní příslušníci země, ve které máte sjednané pojištění.
  3. Když žádáte o určitý typ sociální dávky, zohlední se v případě potřeby i předcházející období, během kterého jste byli pojištěni, pracovali jste nebo pobývali na území jiných zemí.
  4. Pokud máte nárok na výplatu určité dávky v jednom státě, obvykle je možné, aby vám byla vyplácena i tehdy, pokud žijete ve státě jiném.

Když se stěhujete z jednoho státu EU do druhého, musí úřady sociální zabezpečení státu, ze kterého se stěhujete, předat vaši složku úřadům země, do níž se stěhujete. Seznam úřadů jednotlivých států najdete ve veřejném adresáři institucí sociálního zabezpečení v EU (EESSI).

 

Potřebujete další informace nebo pomoc?

  • Zašlete váš dotaz službě Europe Direct.
  • Máte-li problémy s úřady některého z členských států, obraťte se na SOLVIT.

 

 

Zveřejněno: pá, 12/04/2013 - 15:59


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz