Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Sotsiaalkindlustus Euroopas

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Sotsiaalkindlustussüsteemi ülesanne on tagada ravi ja abi inimestele, kes seda vajavad. Igas riigis kasutatakse oma süsteemi, kuid on olemas ka ühised eeskirjad sinu õiguste kaitseks juhuks, kui liigud Euroopas ringi.

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis on kirjas, et ühiskonnad peaksid aitama inimestel areneda ning kasutada täielikult ära nende elupaigas olemas olevaid võimalusi. See ongi sotsiaalkindlustuse mõte.

Sageli täidetakse eesmärk sotsiaalkindlustuse kaudu, tagades pensionid pensionäridele, rahalise toetuse töötutele, perehüvitised ja toetuse puuetega inimestele. Sotsiaalkindlustus tähendab ka avalikke teenuseid, näiteks tervishoiu-, lastehoiu- ja sotsiaalteenuste kujul.

Sotsiaalkindlustus ei toimi igal pool ühte moodi, seega pead tegema selgeks, kuidas see toimib sinu riigis.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Euroopa Liit on koostanud ühised sotsiaalkindlustuseeskirjad, mis hõlmavad kõiki ELi liikmesriike, Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi järgmistes valdkondades:

 

Kuidas süsteem toimib, kui liigud ringi ELis?

  1. Tasud sotsiaalkindlustusmakse korraga ainult ühes riigis – selles, kus elad ja töötad.
  2. Sul on samaväärsed õigused ja kohustused nagu selle riigi kodanikel, kus sa kindlustatud oled.
  3. Kui taotled sotsiaalhüvitist, siis võetakse vajaduse korral arvesse ka sinu eelmisi kindlustus-, töötamis- ja elamisperioode teistes riikides.
  4. Kui sul on õigus saada riigilt rahalist hüvitist, peaksid üldjuhul seda saama ka siis, kui elad mõnes teises riigis.

Kui asud ühest ELi liikmesriigist teise, peab sinu riigi sotsiaalkindlustusasutus edastama teabe sinu elukohariigi asutustele. Liikmesriikide asjaomaste asutuste nimekirja võib leida sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise süsteemist.

 

Vajad abi?

  • Esita küsimus talitusele Europe Direct
  • Kasuta võrgustikku SOLVIT, et lahendada probleemid liikmesriikide asutuste abiga

 

 

Avaldatud: Reede, 12/04/2013 - 15:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!