Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Социална сигурност в Европа

A picture
© fotolia.com - Kirill Kedrinski
Ролята на социалноосигурителната система е да предоставя грижи и помощ на нуждаещите се. Всяка страна има своя собствена система, но съществуват общи правила за защита на правата ви, когато се премествате в рамките на Европа.

Във Всеобщата декларация на ООН за правата на човека се казва, че обществата трябва да помагат на хората да се развиват и да се възползват изцяло от възможностите, достъпни на мястото, където живеят. Това е целта на социалната сигурност.

Често тя се постига чрез социално осигуряване – пенсии за пенсионерите, финансова помощ за безработните, семейни обезщетения и помощ за хора с увреждания. Социалната сигурност също така се отнася до обществените услуги като здравеопазване, грижи за децата или социални услуги.

Тя обаче не функционира еднакво навсякъде, затова трябва да знаете как тези права се прилагат във вашата страна.

 

Moving within Europe - How does moving affect my right to unemployment benefits?

 

Европейският съюз създаде общи правила за социална сигурност за всички страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в следните области:

 

Как функционира всичко това, когато се премествате в друга страна от ЕС?

  1. Плащате социалноосигурителни вноски само в една страна – тази, в която живеете или работите.
  2. Вие имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате.
  3. Когато подавате заявление за социално обезщетение, вашите предишни периоди на осигуряване, трудов стаж и пребиваване в други страни се вземат под внимание, ако е необходимо.
  4. Ако имате право на парично обезщетение в дадена страна, би трябвало да можете да го получавате, дори ако живеете в друга страна.

Когато се премествате в друга страна от ЕС, социалноосигурителните органи във вашата страна трябва да прехвърлят вашата информация на властите в страната, в която живеете. Можете да намерите всички национални органи в указателя на институциите за електронен обмен на социалноосигурителна информация.

 

Нуждаете се от помощ?

  • Задайте въпрос чрез Europe Direct
  • Използвайте SOLVIT за разрешаване на проблеми с помощта на национална администрация

 

 

Публикувана на: пет, 12/04/2013 - 15:55Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!