Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Funktionsnedsättning inget hinder

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 miljoner européer har någon form av funktionsnedsättning. Det är cirka 15 procent av befolkningen. Men trots att det är så vanligt finns det de som känner sig isolerade och inte kan utnyttja sin rätt till fri rörlighet i EU på samma sätt som andra.

Alla EU-invånare har rätt att flytta till ett annat EU-land för att bo, jobba eller studera. Men du som har en funktionsnedsättning kanske upplever att du inte har samma möjligheter i praktiken.

Du kanske stöter på hinder när du ska studera, söka jobb, resa, köpa varor och tjänster eller skaffa information.

 

Fri rörlighet

Det europeiska handikappforumet har startat en kampanj för att riva alla hinder för personer med funktionsnedsättningar. Det viktigaste målet är att övertyga andra att anpassa sig, särskilt arbetsgivare och myndigheter.

  • EU-lagen om tillgänglighet har infört tillgänglighetskrav för varor och tjänster i hela EU.
  • Det europeiska rörlighetskortet gör det lättare för dig med funktionsnedsättning att resa till andra EU-länder. Med kortet har du rätt till vissa tjänster på samma villkor som personer utan funktionsnedsättning.

 

Vad kan du göra?

  1. Ladda ner kampanjens verktygslåda och bli ambassadör för fri rörlighet.
  2. Skriv ut foldern och tipsa om kampanjen på skolan, universitetet, arbetsplatsen eller på stan.