Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Funksjonshemming skal ikke være en hindring

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 millioner europeere har en eller annen form for funksjonshemming. Det er cirka 15 % av hele befolkningen. Til tross for de store tallene føler noen mennesker seg isolert og kan ikke dra full nytte av bevegelsesfriheten i EU på samme måte som andre.

Alle EU-borgere har rett til å flytte til et annet EU-land for å bo, jobbe eller studere, men hvis du har en funksjonshemming, er du kanskje av den oppfatning at du i praksis ikke har de samme mulighetene.

Du vil kanskje oppleve hindringer når du studerer, søker jobb, reiser eller kjøper varer og tjenester, eller ganske enkelt når du prøver å få tilgang til informasjon.

 

Bevegelsesfrihet

Det europeiske forumet for funksjonshemmede har lansert en kampanje for å fjerne alle hindringer for funksjonshemmede. Hovedmålet er å overbevise andre, spesielt arbeidsgivere og offentlige tjenester, om å tilrettelegge forholdene.

  • Den europeiske tilgjengelighetsloven introduserte tilgjengelighetskrav i hele EU som dekker varer og tjenester.
  • Det europeiske mobilitetskortet gjør det enklere for deg å reise til andre EU-land hvis du er funksjonshemmet. Kortet gjør det mulig å få tilgang til bestemte tjenester på de samme betingelsene som statsborgere med funksjonshemminger i det gjeldende landet.

 

Hva kan du gjøre?

  1. Last ned informasjonspakken for kampanjen og bli ambassadør for bevegelsesfrihet.
  2. Skriv ut nyhetsbrevet og spre budskapet om kampanjen på skolen din, universitetet, jobben eller hvor du måtte befinne deg.