Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Η αναπηρία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει το 15% περίπου του συνολικού πληθυσμού. Παρά τον μεγάλο αριθμό τους, ορισμένα άτομα με αναπηρία αισθάνονται απομονωμένα και δεν μπορούν να ασκούν πλήρως το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ όπως άλλοι.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα να μετακινούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ για να ζήσουν, να εργαστούν ή να σπουδάσουν, αλλά ορισμένα άτομα με αναπηρία μπορεί να διαπιστώσουν ότι δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην πράξη.

Μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια όταν σπουδάζουν, αναζητούν εργασία, ταξιδεύουν, αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες ή απλώς αναζητούν πληροφορίες.

 

Ελεύθερη κυκλοφορία

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία  έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την εξάλειψη όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά. Κύριος στόχος είναι να πεισθούν οι άλλοι, ιδίως οι εργοδότες και οι δημόσιες υπηρεσίες, να κάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές.

  • Η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας έχει θεσπίσει τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ.
  • Η ευρωπαϊκή κάρτα κινητικότητας διευκολύνει τα άτομα με αναπηρία να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η κάρτα τούς δίνει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους με αναπηρία της εκάστοτε χώρας.

 

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς;

  1. Τηλεφορτώστε το πρακτικό εγχειρίδιο της εκστρατείας και γίνετε πρεσβευτής της ελεύθερης κυκλοφορίας.
  2. Εκτυπώστε το διαφημιστικό έντυπο και διαδώστε την εκστρατεία στο σχολείο σας, το πανεπιστήμιό σας, τον χώρο εργασίας σας και οπουδήποτε πηγαίνετε.

 

 

Δημοσιεύθηκε: Παρ, 12/04/2013 - 15:43


Tweet Button: 

Σχετικοί σύνδεσμοι


Info for young people in the western balkans

Χρειάζεσαι βοήθεια ή συμβουλή;

Ρωτησε μαΣ!