Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Invalidnost ne sme biti ovira

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 milijonov Evropejcev živi z eno od oblik invalidnosti, kar je približno 15 % vsega prebivalstva. Čeprav je invalidnih veliko, se nekateri počutijo izolirane in ne morejo polno uživati svobode gibanja v EU.

Vsi državljani EU imajo pravico, da prebivajo, delajo ali študirajo v drugi državi EU. Invalidne osebe pa lahko ugotovijo, da za njih v praksi ni enakih možnosti.

Spopadajo se lahko z ovirami pri študiju, iskanju zaposlitve, potovanju, nakupovanju blaga in storitev ali enostavno pri dostopanju do informacij.

 

Prosto gibanje oseb

Evropski forum invalidnih je začel kampanjo za odpravo ovir za invalidne osebe. S kampanjo želijo prepričati druge, zlasti delodajalce in javne službe, da se prilagodijo potrebam invalidnih oseb.

  • Evropski akt o dostopnosti je uvedel zahteve za dostopnost blaga in storitev v EU.
  • Evropska kartica mobilnosti invalidnim omogoča lažje potovanje v druge države EU. S kartico lahko dostopajo do nekaterih storitev pod enakimi pogoji kot invalidni državljani države, v kateri zdaj prebivajo.

 

Možnosti ukrepanja

  1. Prenesi gradivo kampanje in postani ambasador svobode gibanja.
  2. Natisni letak in povej o kampanji še drugim, v šoli, na univerzi, delovnem mestu in drugod.