Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Et handicap må ikke være en hindring

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
80 millioner europæere lever med en eller anden form for handicap. Det er omkring 15 % af hele befolkningen. Selv om tallene er høje, føler nogle sig isolerede og ude af stand til at udnytte deres frie bevægelighed i EU fuldt ud, som andre kan.

Alle EU-borgere har ret til at flytte til et andet EU-land for at bo, arbejde eller læse, men hvis du er handicappet, kan du komme ud for, at du ikke har samme muligheder i praksis.

Du kan løbe ind i forhindringer, når du læser, leder efter job, rejser, køber varer og tjenesteydelser eller bare indsamler oplysninger.

 

Fri bevægelighed

Det Europæiske Handicapforum har startet en kampagne for at fjerne alle hindringer for handicappede. Det overordnede mål er at overbevise andre, især arbejdsgivere og offentlige myndigheder, om at være fleksible.

  • Med EU-loven om tilgængelighed indførtes krav om adgang til varer og tjenesteydelser i hele EU .
  • Det europæiske mobilitetskort gør det lettere for dig at rejse til andre EU-lande, hvis du er handicappet. Kortet giver dig adgang til visse tjenester på samme vilkår som landet egne handicappede borgere.

 

Hvad kan du gøre?

  1. Download kampagnens værktøjskasse og bliv frihedsambassadør for bevægelsen.
  2. Print folderen og udbred kendskabet til kampagnen på din skole, dit universitet, din arbejdsplads eller andre steder, du færdes.