Европейски младежки портал

Информация и възможности за млади хора в Европа

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs

Уврежданията не бива да са пречка

80 млн. европейци страдат от някаква форма на увреждане. Това прави около 15 % от населението. Въпреки големия им брой, някои от тези хора се чувстват изолирани и не могат изцяло да се ползват от свободата си на придвижване в ЕС, както всички останали.

Всички граждани на ЕС имат право да се местят в друга страна от Съюза, за да живеят, работят или учат, но ако имате увреждане, може да се окаже, че на практика нямате същите възможности като другите.

Можете да се натъкнете на пречки, когато учите, търсите работа, пътувате, купувате стоки и услуги или просто търсите информация.

 

Свободно движение

Европейският форум на хората с увреждания започна кампания за премахване на всички пречки пред тях. Основната цел е да бъдат убедени другите хора, и по-специално работодателите и обществените служби, да се адаптират.

  • Европейският акт за достъпността въведе в целия ЕС изисквания за достъпност, които обхващат стоките и услугите.
  • Европейската карта за мобилност ви улеснява да пътувате в други страни от ЕС, ако страдате от увреждане. Картата ви дава достъп до някои услуги при същите условия като на гражданите с увреждания от съответната страна.

 

Какво можете да направите?

  1. Изтеглете комплекта от инструменти на кампанията и станете посланик за свободно движение.
  2. Разпечатайте листовката и популяризирайте кампанията във вашето училище, университет, на работното си място и другаде.