Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Aké je byť mladý v dnešnej EÚ?

© fotolia.com - ra2 studio
Majú mladí ľudia v celej EÚ podobný život? Osobné vzťahy, ubytovanie, práca... Porovnajte seba a svoju krajinu so zvyškom EÚ.

Kvalita života

Podľa správy o kvalite života v EÚ, ktorú vypracoval Eurofound, najviac spokojní so životom sú ľudia vo veku 16 – 24 rokov (priemer 7,6 z 10) a páry, ktoré majú deti (7,4).

 

V správe sa tiež poukazuje na to, že ľudia s najvyššou mierou spokojnosti so životom majú zvyčajne aj veľmi dobré zdravie. Hoci fajčenie je u mladých ľudí v EÚ rozšírené, prevažná väčšina (67,7 %) tvrdí, že majú dobré alebo veľmi dobré zdravie a väčšina sa venuje športu alebo inej telesnej aktivite.

 

Európania sú vo všeobecnosti spokojní so svojimi osobnými vzťahmi (priemerne 7,8 z 10), bývaním (7,5) a životným prostredím (7,3).

 

Návyky a životný štýl

Čoraz viac mladých ľudí sa pripája na internet každý deň (9 z 10 osôb vo veku 16 – 29 rokov), najmä na mobilných zariadeniach.

 

Mladí ľudia majú tendenciu tráviť viac času vo vzdelávacom procese pred nástupom do práce. Môže to byť preto, že majú problém nájsť si prácu, keďže miera nezamestnanosti mladých ľudí dosahuje 20,9 %.

 

Pritom však majú menšiu dôveru v ich právny systém (4,6 z 10). Odrazilo sa to na účasti voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 (42,5 %). Iba 56 % ľudí vo veku 15 – 30 rokov uviedlo, že hlasovali vo voľbách v predchádzajúcich troch rokoch, hoci čísla boli vyššie na Malte (76 %), v Belgicku (73 %) a Taliansku (71 %).

 

Značná časť mladých ľudí (44 %) sa nikdy nezapojila do organizovaných činností. Najobľúbenejšie činnosti súviseli so športovými klubmi (35 % mladých ľudí uviedlo, že sa zúčastnili na činnostiach organizovaných športovými klubmi v minulom roku) a mládežníckymi klubmi, záujmovými krúžkami alebo akýmkoľvek druhom mládežníckej organizácie (22 %).

 

Porovnajte sa s ostatnými!

Pozrite si interaktívny nástroj Mladí Európania a porovnajte sa s inými mladými ľuďmi v EÚ.

 

Môžete si tiež zobraziť výsledky prieskumu kvality života pre celú EÚ.

 

Súvisiace odkazy:

Byť mladý v dnešnej Európe

 

 

 

Dátum uverejnenia: pon., 09/11/2015 - 14:58


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!