Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Jak żyją obecnie młodzi ludzie w UE?

© fotolia.com - ra2 studio
Czy młodzi ludzie w całej UE żyją w podobny sposób? Sprawdź, czy Ty i inni ludzie w Twoim kraju żyjecie podobnie jak ludzie w innych krajach UE, jeśli chodzi o relacje osobiste, mieszkanie, pracę itp.

Jakość życia

Według raportu na temat jakości życia w UE opracowanego przez Eurofound  najbardziej zadowoleni z życia są młodzi ludzie w wieku 16-24 lat (średnia ocena 7,6 na 10 punktów) i pary z dziećmi (7,4).

 

Z raportu wynika, że zadowolenie z życia idzie w parze z dobrym stanem zdrowia. Chociaż wśród młodzieży w UE palenie jest zjawiskiem powszechnym, znaczna większość (67,7 proc.) uważa, że ich kondycja zdrowotna jest dobra lub bardzo dobra, a większość uprawia sport lub inną aktywność fizyczną.

 

Ogólnie rzecz biorąc, Europejczycy są zadowoleni ze swoich relacji osobistych (średnia ocena 7,8 na 10), warunków mieszkaniowych (7,5) i środowiska, w którym żyją (7,3).

 

Styl życia i nawyki

Coraz więcej młodych ludzi codziennie surfuje w internecie (9 na 10 osób w wieku 16-29 lat), zwłaszcza na urządzeniach mobilnych.

 

Wydłuża się również okres edukacji przed podjęciem pracy. Być może jest to spowodowane faktem, ze stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi 20,9 proc.

 

Młodzi mają jednak mniejsze zaufanie do systemu prawnego (ocena 4,6 na 10). Znalazło to odzwierciedlenie we frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., która wyniosła 42,5 proc.  Tylko 56 proc. osób w wieku 15-30 lat zadeklarowało, że głosowało w wyborach w poprzednich trzech latach, choć odsetek ten był wyższy na Malcie (76 proc.), w Belgii (73 proc.) i we Włoszech (71 proc.).

 

Znaczna część młodych ludzi (44 proc.) nigdy nie uczestniczyła w działalności zorganizowanej. 35 proc. młodych ludzi zadeklarowało, że w ubiegłym roku uczestniczyło w działalności klubów sportowych, a 22 proc. – w działalności klubów młodzieżowych, klubów rekreacyjnych lub innych organizacji młodzieżowych.

 

Zrób test porównawczy!

Za pomocą tego interaktywnego narzędzia możesz dowiedzieć się, czym różnisz się od młodych ludzi w innych krajach UE.

 

Możesz również zobaczyć wizualizację wyników ankiety na temat jakości życia dla całej UE.

 

Ciekawe strony:

Współczesna młodzież w Europie

 

 

 

Opublikowane: pon., 09/11/2015 - 14:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie