Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Какво означава да си младеж в ЕС днес?

© fotolia.com - ra2 studio
Прилича ли си животът на младите хора в различните страни от ЕС? Лични отношения, жилища, работа... Сравнете себе си и вашата страна с останалите държави от ЕС.

Качество на живота

Според доклада за качеството на живота в ЕС, публикуван от Eurofound, равнищата на удовлетвореност от живота са най-високи при хората на възраст 16—24 години (средна оценка 7,6 от 10) и двойките с деца (7,4).

 

В доклада също така се посочва, че хората с най-високо средно равнище на удовлетвореност от живота по принцип са и в много добро здраве. Въпреки че пушенето е широко разпространено сред младите хора в ЕС, голямото мнозинство от тях (67,7%) казват, че са в добро или много добро здраве, а повечето спортуват или се занимават с някаква друга физическа дейност.

 

По правило европейците са удовлетворени от личните си отношения (среден рейтинг 7,8 от 10), жилищата си (7,5) и жизнената си среда (7,3).

 

Начин на живот и навици

С всеки изминал ден все повече млади хора са активни онлайн (9 от 10 от хората на възраст 16—29 години), особено при мобилните устройства.

 

Младите хора също така са склонни да учат тенденциозно по-дълго, преди да си намерят работа. Това може да се дължи на трудностите при намиране на работа, като се има предвид, че равнището на младежката безработица е 20,9%.

 

Освен това те имат по-малко доверие в правната система на страните си (4,6 от 10). Това се отрази и на участието в изборите за Европейски парламент през 2014 г. (42,5%). Едва 56% от хората на възраст 15—30 години са заявили, че са гласували на избори през предходните три години, въпреки че равнищата са по-високи в Малта (76%), Белгия (73%) и Италия (71%).

 

Значителна част от младите хора (44%) никога не са участвали в организирани дейности. Най-популярните дейности са свързаните със спортни клубове (35% от младите хора са заявили, че са участвали в дейности, организирани от спортни клубове през предходната година) и младежки клубове, групи за развлечения или друг вид младежки организации (22%).

 

Сравнете се с другите!

Използвайте Интерактивния инструмент за млади европейци, за да сравните себе си с други млади хора в ЕС.

 

Можете да разгледате и резултатите от проучването за качеството на живота за целия ЕС.

 

Връзки по темата:

Какво означава да си младеж в ЕС днес

 

 

Публикувана на: пон, 09/11/2015 - 14:31


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!