Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Milline on noorte elu ELis?

© fotolia.com - ra2 studio
Kas noored mõnes teises riigis elavad samamoodi nagu Sina? Isiklikud suhted, eluase, töökoht – võrdle teiste ELi riikidega.

Elukvaliteet

Eurofond avaldas aruande elukvaliteedi kohta ELis ning selle tulemused näitavad, et oma eluga on kõige rohkem rahul 16–24aastased (keskmiselt anti 7,6 punkti 10st) ja lastega paarid (7,4 punkti).

 

Aruandes on ka märgitud, et inimestel, kelle rahulolu eluga oli keskmiselt kõige kõrgem, oli ka väga hea tervis. Kuigi suitsetamine on ELi noorte seas väga levinud, vastas enamik noori (67,7%), et nende tervis on hea või väga hea ning enamik neist teevad sporti või on muul viisil füüsiliselt aktiivsed.

 

Eurooplased on üldiselt rahul oma isiklike suhetega (keskmiselt anti 7,8 punkti 10st), eluasemega (7,5 punkti) ja elukeskkonnaga (7,3 punkti).

 

Elustiil ja harjumused

Üha rohkem noori (üheksa kümnest 16–29aastasest) veedab aega internetis, eelkõige mobiilsidevahendite abil.

 

Õpingutele kulutatud aeg enne tööle minekut on noorte seas pikenenud. Seda võivad põhjustada raskused töö leidmisel. Noorte tööpuuduse määr on 20,9%.

 

Usaldus õigussüsteemi vastu on vähenenud (4,6 punkti 10st). Seda näitas selgelt Euroopa Parlamendi valimiste madal osalusmäär 2014. aastal (42,5%). Ainult 56% 15–30aastastest ütles, et nad käisid eelmise kolme aasta jooksul valimas, kuigi näitajad olid veidi paremad Maltal (76%), Belgias (73%) ja Itaalias (71%).

 

Märkimisväärselt suur osa noortest (44%) ei ole kunagi osalenud organiseeritud tegevuses. Kõige populaarsemad tegevused olid seotud spordiklubidega. 35% noortest, ütles, et nad on eelmise aasta jooksul osalenud spordiklubi tegevustes. Populaarsed olid ka noorteklubide, vabaajaklubide või muud tüüpi noorteorganisatsioonide tegevused (22%).

 

Võrdle ennast teistega

Noortele eurooplastele mõeldud interaktiivse rakendusega saad ennast võrrelda teiste noortega ELis.

 

Elukvaliteedi küsitluse tulemused on võimalik visualiseerida kogu Euroopa kohta.

 

Kasulikud lingid:

Tänapäeva Euroopa noored

 

Avaldatud: Esmasp, 09/11/2015 - 13:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!