Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Vet du hvilke rettigheter du har som forbruker?

A picture
© fotolia.com - Art Allianz
EU-lovgivningen gir alle europeere visse forbrukerrettigheter. Du må kjenne dine egne rettigheter for å være sikker på at de respekteres.

EU-forbrukerrettighetene dekker kontrakter, mat, helse, Internett-rettigheter og andre områder. Neste gang du kjøper et produkt med feil fra et annet EU-land eller flyvningen din er forsinket eller kansellert, kan du finne ut nøyaktig hvilke rettigheter du har i slike og andre tilfeller, ved å ta en titt på disse to webområdene:

 

EU consumer policy explained in 3 minutes

 

Hjelp og råd

Michel, som bor i Frankrike, bestilte et digitalt kamera på et tysk webområde. Han betalte 300 euro på forhånd for kameraet, og han fikk deretter informasjon om at den tyske forhandleren hadde sendt kameraet via posten. Men kameraet kom aldri frem. Michel prøvde å kontakte forhandleren flere ganger, men fikk ikke svar. Han henvendte seg til det europeiske forbrukersenteret European Consumer Centre (ECC) i Frankrike. Det franske ECC-senteret tok kontakt med det tyske forbrukerrådet for Internett-relaterte saker, som kontaktet forhandleren direkte. Ettersom forhandleren ikke hadde noe bevis for at varen var sendt i posten, var han tvunget til å skaffe Michel et nytt kamera.

 

Hvis du har lignende problemer, kan EU-nettverket av EU-forbrukersentre (ECC-Net) tilby gratis forbrukerhjelp og -råd. Du får elektronisk hjelp i alle EU-land, fordi det finnes et EU-forbrukersenter i alle EU-land (og i Norge og på Island).

 

Mer informasjon

Hvis du er interessert å lære mer om dine rettigheter, tilbyr Dolceta elektroniske moduler som fokuserer på forbrukerrettigheter, tjenester, produktsikkerhet, miljøvennlig forbruk og finansielle tjenester.

Europa-dagboken inneholder informasjon om EU-institusjoner og -saker, for eksempel relatert til helse og forbrukervern, studier i utlandet, miljøet osv.

Publisert: Fre, 12/04/2013 - 14:46


Tweet Button: 

Relaterte koblinger


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!