Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Запознати ли сте с правата си на потребители?

A picture
© fotolia.com - Art Allianz
Правото на ЕС дава на всички европейци известни потребителски права. За да сте сигурни, че правата ви се спазват, трябва да ги познавате.

Потребителските права в ЕС обхващат договори, храни, здраве, онлайн права и други области. Следващият път, когато купите дефектен продукт от друга страна от ЕС или когато полетът ви бъде анулиран или закъснее, можете да откриете какви права имате в тези и други случаи на следните два уебсайта:

 

EU consumer policy explained in 3 minutes

 

Помощ и съвети

Мишел, който живее във Франция, си поръчва цифров фотоапарат от германски уебсайт. Той плаща 300 евро предварително за апарата и е уведомен, че германският търговец го е изпратил по пощата. Но фотоапаратът така и не пристига. Мишел опитва да се свърже няколко пъти с търговеца, но след като не получава отговор, се обръща за помощ към Европейския потребителски център във Франция. Центърът се свързва с германската онлайн организация на потребителите, която успява да установи пряк контакт с търговеца. Тъй като търговецът няма доказателство, че е изпратил апарата по пощата, той е задължен да предостави на Мишел нов цифров фотоапарат.

 

Ако се сблъскате с подобни проблеми, мрежата от европейски потребителски центрове (ECC-Net) в целия ЕС ви предлага безплатна помощ и съвети. Можете да получите помощ онлайн или във вашата страна, тъй като във всяка страна от ЕС има европейски потребителски център, както и в Норвегия и Исландия.

 

Научете повече

Ако искате да научите повече за правата си, Dolceta ви предлага онлайн модули за потребителските права, услугите, безопасността на продуктите, устойчивото потребление и финансовите услуги.

Europa Diary ви дава информация за институциите на ЕС и по свързани със Съюза въпроси като здравеопазване и защита на потребителите, учене в чужбина, околна среда и др.

Публикувана на: пет, 12/04/2013 - 14:31


Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!