Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Vai dzimumu līdztiesība pastāv?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
Pat tagad, 21. gadsimtā, starp sievietēm un vīriešiem joprojām nav vienlīdzības, it īpaši darba tirgū. Eiropas Savienībā sievietes sava mūža laikā vidēji nopelna par 17 % mazāk nekā vīrieši.

Pēdējās desmitgadēs ES ir panākusi vērā ņemamu progresu attiecībā uz dzimumu līdztiesību. Proti, tagad ir vairāk sieviešu, kurām ir algots darbs, un viņām ir lielākas iespējas iegūt izglītību. Eiropas Komisija ir līdzējusi sekmēt dzimumu līdztiesību ar šim nolūkam izveidotu stratēģiju.

 

Close the gender pay gap

 

Vienlīdzīgas darba samaksas diena

Pirmā Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas diena bija 2011. gada martā, un tās mērķis bija informēt par vīriešu un sieviešu darba samaksas nevienlīdzību. 5. marts bija diena (2010. gadā), kad vidusmēra sievietes nopelnītu tikpat, cik vidusmēra vīrieši, ja viņas nostrādātu papildus 64 dienas. Vienlīdzīgas darba samaksas dienu jau dažus gadus atzīmē daudzās Eiropas valstīs.

Eiropas vienlīdzīgas samaksas diena ir atgādinājums mums, cik daudz vēl jāstrādā, lai sieviešu un vīriešu darba samaksa vairs nebūtu atšķirīga”, sacīja Viviāna Redinga (Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tieslietu komisāre), apņemdamās sadarboties ar ES valstu valdībām, uzņēmumiem un arodbiedrībām, “lai pienāktu diena, kad mums vairs nevajadzēs atzīmēt vienlīdzīgas samaksas dienu, lai pievērstu uzmanību vīriešu un sieviešu atalgojuma atšķirībai.”
 

Aprēķini, kāda ir vīriešu un sieviešu algas starpība tavā darba vietā.

 

Palīdzība

Tev ir bijusi sajūta, ka neesi dabūjis kādu darbu sava dzimuma dēļ? Varbūt esi bijis liecinieks netaisnīgai attieksmei pret kādu viņa vai viņas dzimuma dēļ? Sazinies ar savas valsts dzimumu līdztiesības padomi un noskaidro, kā tavā gadījumā var palīdzēt ES tiesību akti.

Ja plāno dibināt uzņēmumu, iniciatīva “Equality Pays Off” (latviski — “Līdztiesība atmaksājas”) var tev palīdzēt darba tirgū atrast sievietes ar vajadzīgajām prasmēm. Tā arī palīdz dalīties labajā praksē, kā piesaistīt, paturēt darbā un attīstīt talantīgākos cilvēkus un samazināt darba samaksas nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm.