Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Jak jsme na tom s rovností mezi muži a ženami?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
I v 21. století najdete řadu případů, kdy ženy nemají stejné postavení jako muži, především na pracovním trhu. Během života ženy v EU vydělají v průměru o 17 % méně než muži.

Evropská unie dosáhla v minulých desetiletích v otázce genderové rovnosti mimořádného pokroku: více žen dnes chodí do práce a zároveň mají daleko lepší podmínky pro studium a odbornou přípravu. Evropská komise pomáhá prosazovat genderovou rovnost prostřednictvím strategie pro rovnost žen a mužů.

 

Close the gender pay gap

 

Evropský den rovného odměňování

Poprvé se Den rovného odměňování konal 5. března 2011 a jeho cílem bylo upozornit na to, že ženy dostávají za rovnocennou práci menší plat než muži. Aby žena vydělala v průměru stejný objem peněžních prostředků jako muž za celý rok 2010, musela by pracovat ještě dalších 64 dní v následujícím roce. Oním dnem byl právě 5. březen 2011. Den rovného odměňování se od té doby připomíná každý rok v řadě evropských zemích.

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná, že k tomu, aby se zacelil rozdíl v platech mužů a žen, musíme vykonat ještě velký kus práce,“ poznamenala Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost. Zároveň přislíbila, že bude v této otázce spolupracovat s vládami členských států EU, podnikatelským sektorem a odbory. „Naším cílem je, abychom jednoho dne mohli konstatovat, že Den rovného odměňování již nepotřebujeme, protože rozdíly v odměňování mezi muži a ženami už neexistují,“ dodala.
 

Kalkulačka pro výpočet platového rozdílu ve vašem povolání.

 

Kde získat pomoc

Měli jste někdy pocit, že kvůli tomu, že jste žena nebo muž, vás nepřijali do určitého zaměstnání? Nebo jste zažili, že bylo s někým z tohoto důvodu nespravedlivě zacházeno? V takových případech můžete kontaktovat úřad pro rovné příležitosti ve vašem státě, kde vám poradí, jak vám může právo EU ve vašem případě pomoci.

Máte-li v úmyslu začít podnikat, může vám projekt Rovnost se vyplácí pomoci najít na trhu práce kvalifikovanou zaměstnankyni. Také nabízí možnosti pro výměnu osvědčených praktik v získávání, udržení a rozvíjení talentovaných pracovních sil a snížení rozdílů v platech mezi muži a ženami.