Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Ar tikrovėje užtikrinama lyčių lygybė?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
Netgi dabar, XXI amžiuje moterys ir vyrai vis dar nėra visiškai lygūs, ypač darbo rinkoje. ES moterys per savo gyvenimą uždirba vidutiniškai 17 % mažiau negu vyrai.

Pastaraisiais dešimtmečiais ES, siekdama lyčių lygybės, padarė didelę pažangą: dabar daugiau moterų dirba, turi geresnių galimybių mokytis ir kelti kvalifikaciją. Siekdama skatinti lyčių lygybę Europos Komisija parengė moterų ir vyrų lygybės strategiją.

 

Close the gender pay gap

 

Vienodo darbo užmokesčio diena

Pirmoji Vienodo darbo užmokesčio diena paminėta 2011 m. kovą siekiant atkreipti dėmesį į vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Jos data – kovo 5-oji – buvo ta diena, kai moterų vidutinis uždarbis būtų susilyginęs su vidutiniu vyrų uždarbiu 2010 m., t. y. 64 dienomis vėliau. Vienodo užmokesčio diena jau kelis metus kasmet minima daugelyje Europos šalių.

„Europos vienodo darbo užmokesčio diena primena mums, kiek darbo reikia įdėti, kad būtų panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai, – kalbėjo Viviana Reding (Europos Komisijos Pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė), įsipareigodama bendradarbiauti su ES šalių vyriausybėmis, įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis, – kad ateitų metas, kai mums nebereikėtų minėti Vienodo darbo užmokesčio dienos ir  priminti apie vyrų ir moterų pajamų skirtumus.“
 

Apskaičiuokite jūsų profesija besiverčiančių vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.

 

Pagalba

Ar kada nors teko pajusti, kad darbo negavote dėl savo lyties? Arba gal teko patirti, kad su kuo nors buvo pasielgta nesąžiningai dėl lyties? Kreipkitės į savo šalies nacionalinę lyčių lygybės įstaigą ir išsiaiškinkite, kaip jūsų atveju galima pasinaudoti ES teisės aktais.

Jei ketinate imtis verslo, iniciatyva „Equality Pays Off“(„Lygybė atsiperka“) gali padėti jums rasti darbo rinkoje jums reikalingos kvalifikacijos moterų. Iniciatyva taip pat atveria kelių keistis naudinga patirtimi pritraukiant, išlaikant ir puoselėjant geriausius talentus bei mažinant vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus.