Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hur jämställda är vi egentligen?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
Trots att vi lever på 2000-talet finns det fortfarande stora orättvisor mellan män och kvinnor, särskilt på arbetsmarknaden. I EU tjänar kvinnor i genomsnitt 17 procent mindre än männen, räknat över hela livet.

De senaste årtiondena har det trots allt blivit mer jämställt i EU: fler kvinnor jobbar och de har bättre utbildningsmöjligheter. EU-kommissionen har också bidragit genom sin jämställdhetsstrategi.

 

Close the gender pay gap

 

Europadagen för lika lön

För att få upp folks ögon för löneskillnaderna mellan kvinnor och män anordnades 2011 en Europadag för lika lön för första gången. Datumet, den 5 mars, var den dag då genomsnittskvinnan tjänat lika mycket som genomsnittsmannen gjorde året innan. En kvinna måste alltså jobba 64 dagar mer för att komma upp i samma lön som männen. Europadagen för lika lön anordnas sedan dess varje år i många EU-länder.

– Europadagen för lika lön påminner oss om hur mycket arbete som krävs för att minska löneskillnaderna så att vi inte längre behöver en särskild dag för att peka på löneklyftan, säger Viviane Reding (EU-kommissionär för rättsliga frågor), som lovar att arbeta med EU-länderna, näringslivet och fackföreningarna.
 

Räkna ut löneskillnaderna på ditt jobb.

 

Få hjälp

Har du upplevt att du har nekats ett jobb på grund av ditt kön? Eller vet du någon annan som har diskriminerats på grund av sitt kön? Kontakta ditt lands jämställdhetsorgan och ta reda på hur EU:s lagar kan hjälpa dig.

Om du funderar på att starta ett företag kan initiativet jämställdhet lönar sig hjälpa dig att hitta  duktiga kvinnor på arbetsmarknaden. Initiativet fungerar också som forum för diskussioner om hur man bäst lockar till sig, behåller och utvecklar toppbegåvningar och minskar löneskillnaderna.