Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Er likhet mellom kjønnene en realitet?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
Det er fremdeles ikke likestilling mellom kjønnene, selv ikke i det 21. århundre, og dette gjelder spesielt i jobbmarkedet. I EU tjener kvinner gjennomsnittlig 17 % mindre enn menn i løpet av levetiden sin.

De siste tiårene har EU gjort betydelige fremskritt når det gjelder likestilling mellom kjønnene: Flere kvinner er i arbeid, og de har bedre tilgang til utdanning og opplæring. EU-kommisjonen har bidratt til å fremme likhet mellom kjønnene gjennom strategien for likhet mellom kvinner og menn.

 

Close the gender pay gap

 

Likelønnsdagen

Den første europeiske Likelønnsdagen ble arrangert i mars 2011 og hadde som målsetning å rette søkelyset mot lønnsgapet mellom kvinner og menn. 5. mars var datoen da gjennomsnittskvinnen ville ha tjent like mye som gjennomsnittsmannen gjorde i 2010 – 64 euro mer. Likelønnsdagen har blitt markert årlig i flere år i mange land i Europa.

"Den europeiske Likelønnsdagen minner oss på hvor mye arbeid som gjenstår for å tette lønnsgapet", sier Viviane Reding (visepresident i EU-kommisjonen og justiskommissær), som forplikter seg til å samarbeide med EU-regjeringer, forretningslivet og fagforeninger "slik at vi én dag ikke trenger Likelønnsdagen for å markere ulikhetene i lønninger mellom menn og kvinnter."
 

Regn ut lønnsgapet mellom kvinner og menn for ditt yrke.

 

Få hjelp

Har du noen gang følt at du har feil kjønn i forhold til jobben du har søkt på? Eller har du vært vitne til at noen har blitt urettferdig behandlet på grunn av kjønnet sitt? Kontakt likestillingsombudet og finn ut hvordan EU-lovgivningen kan støtte din sak.

Hvis du tenker på å starte egen virksomhet, kan initiativet Likestilling lønner seg hjelpe deg med å finne ferdighetene du trenger fra kvinner i jobbmarkedet. Her finner du også ulike måter å utveksle erfaring på for å tiltrekke seg, beholde og utvikle talenter og redusere lønnsgapet mellom kjønnene.