Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Kas sooline võrdõiguslikkus on reaalsus?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
Isegi veel 21. sajandil esineb naiste ja meeste vahelist ebavõrdust, eelkõige just tööturul. Euroopa Liidus teenivad naised oma elu jooksul keskmiselt 17% vähem kui mehed.

Viimastel aastakümnetel on EL teinud olulisi edusamme soolise võrdõiguslikkuse suunas. Nüüd on rohkem naisi tööga hõivatud ning neil on parem juurdepääs haridusele ja koolitusele. Euroopa Komisjon on aidanud edendada soolist võrdõiguslikkust asjaomase strateegia raames.

 

Close the gender pay gap

 

Võrdse palga päev

Esimene Euroopa võrdse palga päev toimus 2011. aasta märtsis. Selle eesmärk oli suurendada teadlikkust meeste ja naiste vahelisest palgalõhest.  5. märts oli selline päev, mille saabudes oli keskmine naine jõudnud teenida sama palju, kui keskmine mees oli teeninud juba 2010. aasta lõpuks – vahe on 64 päeva. Võrdse palga päeva on nüüd paljudes Euroopa riikides tähistatud juba mitmel aastal.

„Euroopa võrdse palga päev meenutab meile, kui suur töö seisab veel naiste ja meeste palgaerinevuse kaotamisel ees, nii et tulevikus poleks meil enam vaja tähistada võrdse palga päeva, et meenutada naiste ja meeste töötasu erinevust,” sõnas ELi õigusküsimuste volinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding, lubades teha koostööd ELi liikmesriikide valitsuste, ettevõtjate ja ametiühingutega.
 

Arvuta välja sooline palgalõhe oma ametis.

 

Kust saab abi?

Kas oled kunagi tundnud, et sa ei ole saanud  tööd oma soo tõttu? Või oled olnud tunnistajaks olukorrale, kus kedagi koheldakse tema soo tõttu ebaõiglaselt? Võta ühendust oma liikmesriigi soolise võrdõiguslikkuse asutusega ning uuri, kuidas ELi õigusaktidest võiks sulle oma õiguste kaitsmisel abi olla.

Kui kavatsed käivitada ettevõtte, siis võib algatus Equality Pays Off olla sulle abiks tööturul vajalike oskustega naistööjõu leidmisel. Algatuse raames on ka võimalik vahetada häid tavasid seoses andekate inimeste ligimeelitamise, töölhoidmise ja arendamisega ning soolise palgalõhe vähendamisega.