Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

Реалност ли е равенството между половете?

A picture
© shutterstock.com - Aaron Amat
Дори днес, в ХХI век, все още съществува неравенство между мъжете и жените, особено на трудовия пазар. Доходите на жените в Европейския съюз са средно със 17% по-ниски от тези на мъжете.

През последните десетилетия ЕС отбеляза значителен напредък по пътя към равенство между половете: сега повече жени работят, а достъпът им до образование и обучение е по-добър. Европейската комисия помага за насърчаване на равенството между половете чрез стратегията за равенство между мъжете и жените.

 

Close the gender pay gap

 

Ден на равното заплащане

Първият Европейски ден на равното заплащане се проведе през март 2011 г., като целта му бе повишаване на осведомеността за разликата в заплащането на мъжете и жените. Датата – 5 март – бе денят, когато средностатистическата жена би спечелила толкова, колкото средностатистическият мъж през 2010 г. – за целта на жените са били нужни 64 дни повече. От няколко години Денят на равното заплащане се отбелязва ежегодно в много страни от ЕС.

„Европейският ден на равното заплащане ни напомня колко много работа трябва да бъде свършена, за бъде премахната разликата в заплащането на мъжете и жените“, заяви Вивиан Рединг (заместник-председател на Европейската комисия и комисар по правосъдие), като обеща да работи с правителствата от ЕС, бизнеса и профсъюзите за това „някой ден вече да не ни е нужен ден на равното заплащане, за да отбелязваме различията между жените и мъжете“.
 

Изчислете разликата в заплащането на мъжете и жените на вашето работно място.

 

Как да получите помощ?

Някога чувствали ли сте, че полът ви е пречка да получите дадена работа? Били ли сте свидетел на неравноправно третиране на някого заради пола му? Обърнете се към вашия национален орган за равенство между половете и научете как правото на ЕС може да ви подкрепи.

Ако смятате да започнете собствен бизнес, инициативата Equality Pays Off (Равенството си струва) може да ви помогне да откриете жени с необходимите умения на трудовия пазар. Тя предлага и начини за обмен на добри практики за привличане, задържане и развитие на много способни служители и за намаляване на разликата в заплащането между половете.

Публикувана на: пет, 12/04/2013 - 12:22


Tweet Button: 

Връзки по темата


Info for young people in the western balkans

Нуждаете се от експертна помощ или съвет?

Задайте въпрос!