Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Zini savas pamattiesības!

The 30 Articles of Human Rights

Cilvēktiesības ir ikvienam neatkarīgi no tautības, dzīvesvietas, dzimuma, valsts vai etniskās izcelsmes, ādas krāsas, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, valodas vai citiem kritērijiem.

Šīs tiesības ir noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, kuru apstiprināja pirms vairāk nekā 60 gadiem. Šo deklarāciju ir vērts izlasīt. Cilvēktiesību pārzināšana ir pirmais solis ceļā uz šo tiesību veicināšanu un aizsardzību.

 

Šo vispārējo deklarāciju pieņēma gandrīz visas valstis, un tas ir visvairāk valodās pārtulkotais dokuments pasaulē, proti, tā ir tulkota vairāk nekā 380 valodās un izloksnēs.

 

Cilvēktiesību diena

Vispārējo deklarāciju pieņēma 1948. gada 10. decembrī, un kopš tā laika tajā datumā tiek atzīmēta Cilvēktiesību diena. Cilvēktiesību dienas koordinēšanā liela nozīme ir ANO Augstajam cilvēktiesību komisāram.

 

Darbs cilvēktiesību jomā

Amnesty International” visā pasaulē aizstāv tos, kuru cilvēktiesības ir pārkāptas. Arī tu vari palīdzēt pievienojoties. Ja būsi dalībnieks, saņemsi e-pastus par cilvēktiesību kampaņām un iespējām rīkoties. Vari arī kļūt par brīvprātīgo un atbalstīt vietējas iniciatīvas. Uzzini, vai tavā reģionā ir “Amnesty International” birojs.

Ja tevi interesē karjera cilvēktiesību jomā, tad vari izmantot stažēšanās iespējas, ko piedāvā “Human Rights Watch”(parasti bez atalgojuma) daudzos šīs organizācijas birojos visā pasaulē. Atliek tikai atrast vietu, kas tev liekas visinteresantākā, un pieteikties.