Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Poznaj svoje základné práva

The 30 Articles of Human Rights

Ľudské práva sú nescudziteľné a má ich každý bez ohľadu na štátnu príslušnosť, miesto pobytu, pohlavie, národný alebo etnický pôvod, farbu pleti, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu, jazyk alebo iné kritérium.

Tieto práva ustanovuje Všeobecná deklarácia ľudských práv schválená pred viac ako 60 rokmi. Tento text stojí za prečítanie. Spoznanie ľudských práv je prvým krokom k ich propagácii a obrane.

 

Všeobecnú deklaráciu uznali takmer všetky štáty a je jedným z najprekladanejších dokumentov na svete – dostupná je v 380 jazykoch a dialektoch.

 

Deň ľudských práv

Všeobecná deklarácia bola prijatá 10. decembra 1948 a od tohto roku sa v tento deň celosvetovo oslavuje Deň ľudských práv. Kľúčovú úlohu v oblasti koordinácie aktivít spojených s Dňom ľudských práv zohráva vysoký komisár OSN pre ľudské práva.

 

Angažovanosť v oblasti ľudských práv

Organizácia Amnesty International celosvetovo bráni ľudí, ktorých ľudské práva sú porušované. Môžete jej pomôcť aj vy – ak sa stanete jej členom, budete dostávať e-maily o kampaniach a budete sa môcť aktívne podieľať na podpore ľudských práv. Takisto sa môžete stať dobrovoľníkom a podporovať miestne činnosti. Pozrite si, kde je najbližšia kancelária Amnesty International vo vašom regióne.

Ak vás zaujíma kariéra v oblasti ľudských práv, využite možnosť stáže v jednom z úradov organizácie Human Rights Watch po celom svete. Vyberte si pozíciu, ktorá sa vám zdá byť najzaujímavejšia a podajte si prihlášku.