Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Ta reda på dina grundläggande rättigheter

The 30 Articles of Human Rights

Mänskliga rättigheter gäller för alla, oavsett nationalitet, land, kön, etniskt ursprung, hudfärg, religion, sexuell läggning, språk eller något annat.

Rättigheterna fastställs i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som antogs för över 60 år sedan. Dokumentet är väl värt att läsa. Att känna till de mänskliga rättigheterna är det första steget för att kunna värna dem.

 

Förklaringen om de mänskliga rättigheterna har godkänts av nästan alla länder och är världens mest översatta dokument – den finns på över 380 språk och dialekter.

 

Människorättsdagen

Förklaringen antogs den 10 december 1948, och sedan dess firas människorättsdagen runtom i världen just den 10 december. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter spelar en viktig roll för att samordna arbetet med människorättsdagen.

 

Arbeta för mänskliga rättigheter

Amnesty International försvarar människor över hela världen, vars mänskliga rättigheter har kränkts. Du kan själv göra en insats. Genom att gå med i Amnesty får du mejl om människorättskampanjer och aktioner där du kan hjälpa till. Du kan också bli volontär och arbeta med lokala initiativ. Ta reda på om det finns en Amnestygrupp där du bor.

Du kan också praktisera på människorättsorganisationen Human Rights Watch som erbjuder praktikplatser (de flesta obetalda) på många av sina kontor runtom i världen. Det är bara att hitta en praktikplats som verkar intressant och söka.