Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Kjenn dine grunnleggende rettigheter

The 30 Articles of Human Rights

Menneskerettigheter tilhører alle uansett nasjonalitet, bosted, kjønn, nasjonal og etnisk opprinnelse, farge, religion, seksuell legning, språk eller andre kriterier.

Disse rettighetene er vedtatt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter, som ble godkjent for mer enn 60 år siden. Erklæringen bør definitivt leses. Bevisstgjøring om menneskerettighetene er første trinn på veien mot å fremme og forsvare dem.

 

Verdenserklæringen er anerkjent av nesten alle stater og er det dokumentet i verden som er oversatt til flest språk – det er tilgjengelige på mer enn 380 språk og dialekter.

 

Menneskerettighetsdagen

Verdenserklæringen ble vedtatt 10. desember 1948, og etter det er Menneskerettighetsdagen markert i hele verden på denne datoen. FNs høykommissær for menneskerettigheter spiller en viktig rolle i forbindelse med koordineringen av Menneskerettighetsdagen.

 

Arbeid for menneskerettigheter

Amnesty International forsvarer mennesker over hele verden som utsettes for brudd på menneskerettighetene. Du kan bidra ved å melde deg inn. Som medlem vil du motta e-postmeldinger om menneskerettighetskampanjer og muligheter for å iverksette handling. Du kan også bli frivillig og støtte lokale initiativer. Finn ut om det finnes et Amnesty International-kontor der du bor.

Hvis du er interessert i menneskerettigheter, tilbyr Human Rights Watch internship-muligheter (de fleste ulønnet) ved mange av organisasjonens kontorer rundt omkring i verden. Bare se etter stillingene du synes er mest interessante, og send en søknad.