Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Žinokite savo pagrindines teises

The 30 Articles of Human Rights

Žmogaus teisės galioja visiems, nepriklausomai nuo tautybės, gyvenamosios vietos, lyties, tautinės ar etninės kilmės, odos spalvos, religijos, lytinės orientacijos, kalbos ar kitų kriterijų.

Šios teisės išdėstytos prieš 60 metų patvirtintoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Šią Deklaraciją verta perskaityti. Žmogaus teisių žinojimas yra pirmas žingsnis į jų propagavimą ir gynimą.

 

Visuotinę deklaraciją priėmė beveik visos valstybės, tai labiausiai verčiamas dokumentas pasaulyje – su juo galima susipažinti daugiau kaip 380 kalbų ir dialektų.

 

Žmogaus teisių diena

Visuotinė deklaracija priimta 1948 m. gruodžio 10 d. ir nuo tada šią dieną visame pasaulyje minima Žmogaus teisių diena.  Koordinuojant Žmogaus teisių dienos renginius svarbus vaidmuo tenka JT Vyriausiajam žmogaus teisių įgaliotiniui.

 

Darbas puoselėjant žmogaus teises

Organizacija „Amnesty International“ visame pasaulyje gina žmones, kurių žmogaus teisės buvo pažeistos. Galite prisidėti prie jos veiklos – tapęs jos nariu gausite e. laiškus apie žmogaus teisių kampanijas ir galimybes imtis veiksmų. Taip pat galite tapti savanoriu ir remti vietos iniciatyvas. Pasižiūrėkite, ar jūsų regione yra „Amnesty International“ biuras.

Jeigu jus domina karjera žmogaus teisių srityje, žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ siūlo stažuočių (daugiausia neapmokamų) daugelyje organizacijos biurų visame pasaulyje. Tiesiog išsirinkite jums įdomiausias pareigas ir pateikite paraišką.