Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Buďte si vědomi svých základních práv

The 30 Articles of Human Rights

Každý člověk má lidská práva bez ohledu na státní příslušnost, bydliště, pohlaví, národnostní nebo etnický původ, barvu pleti, náboženské vyznání, sexuální orientaci, jazyk nebo jiné kritérium.

Tato práva jsou zachycena ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která byla přijata před více než 60 lety. Určitě stojí za to si deklaraci přečíst. Seznámit se s lidskými právy je prvním krokem k tomu je začít prosazovat a hájit.

 

Všeobecná deklarace byla přijata většinou států a je nejpřekládanějším dokumentem na světě: existuje ve více než 380 jazycích a dialektech.

 

Den lidských práv

Všeobecná deklarace byla přijata 10. prosince 1948 a od té doby je tento den připomínán na celém světě jako Den lidských práv. Vysoký komisař OSN pro lidská práva sehrává důležitou úlohu při koordinaci Dne lidských práv.

 

Činnost ve prospěch lidských práv

Amnesty International hájí po celém světě zájmy lidí, jejichž lidská práva jsou pošlapávána. Pomoci můžete i vy. Stanete-li se členem této organizace, budete dostávat e-maily informující o kampaních na obranu lidských práv a o příležitostech, jak se osobně zapojit. Také se můžete stát dobrovolníky a podporovat projekty na místní úrovni. Podívejte se, zda ve vašem regionu existuje kancelář Amnesty International.

Pokud se chcete lidským právům věnovat profesionálně, můžete se přihlásit na stáž (většinou neplacenou) v některé z poboček organizace Human Rights Watch, které se nacházejí v různých částech světa. Najděte si zaměření stáže, které by vás nejvíce zajímalo, a přihlaste se.

Zveřejněno: pá, 12/04/2013 - 11:58


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz