Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Tea oma põhiõigusi

The 30 Articles of Human Rights

Inimõigused kehtivad kõigile sõltumata isiku kodakondsusest, elukohast, soost, rahvusest või etnilisest päritolust, nahavärvist, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest, keelest või mis tahes muudest omadustest.

Need õigused on kirjas 60 aastat tagasi vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsioonis. Seda tasub lugeda. Inimõiguste tundmine on esimene samm nende edendamisel ja kaitsmisel.

 

Ülddeklaratsiooni on heaks kiitnud peaaegu kõik riigid. See on maailmas enimtõlgitud dokument, mida on võimalik lugeda rohkem kui 380 keeles ja dialektis.

 

Inimõiguste päev

Inimõiguste ülddeklaratsioon võeti vastu 10. detsembril 1948. aastal. Sellest ajast alates tähistatakse 10. detsembril kogu maailmas inimõiguste päeva. ÜRO inimõiguste ülemvolinikul on inimõiguste päeva koordineerimisel oluline roll.

 

Inimõigustealane töö

Organisatsioon Amnesty International kaitseb kogu maailmas neid, kelle inimõigusi on rikutud. Saad sellele kaasa aidata, astudes organisatsiooni liikmeks. Sel juhul saad e-kirju inimõiguste kampaaniate ja tegutsemisvõimaluste kohta. Võid hakata ka vabatahtlikuks ning toetada kohalikke algatusi. Uuri välja, kas sinu piirkonnas tegutseb mõni organisatsiooni Amnesty International büroo.

Kui oled huvitatud inimõiguste alasest karjäärist, siis pakub Human Rights Watch oma üle maailma asuvates büroodes praktikavõimalusi (enamasti ilma tasuta). Otsi endale kõige rohkem huvi pakkuv töökoht ning esita avaldus.