Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Hur mår unga runtom i världen?

© shutterstock.com - mangostock
Hur mår unga i din region jämfört med andra länder? Titta på OECD:s index och det globala indexet för ungas välbefinnande

Hur mår unga i din region jämfört med andra länder? Titta på OECD:s index och det globala indexet för ungas välbefinnande

 

OECD:s index Better Life

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) driver initiativet Better Life, som sammanställer statistik om materiella levnadsvillkor och livskvalitet (hälsa, utbildning och miljö). Statistiken är indelad efter land, ålder och kön och visar den relativa utvecklingen i världen. På den interaktiva kartan kan du se vilka regioner som får högst poäng för de olika aspekterna av välbefinnande.

 

Genomsnittspoängen för tillfredsställelse med livet i OECD är 6,6. Danmark, Island och Schweiz har de högsta poängen.

 

65 procent av personerna i arbetsför ålder (15–64 år) har ett avlönat arbete. Siffrorna är högst på Island (82 %) och i Schweiz (80 %) och  Norge (75 %), och lägst i Grekland (49 %), Turkiet (50 %) och Spanien (56 %).

 

Det finns också könsskillnader på arbetsmarknaden. Totalt sett har 58 % av kvinnorna ett arbete, jämfört med 73 % av männen. Skillnaden är störst i Turkiet och Mexiko och minst i de nordiska länderna, Estland och Kanada.

 

När det gäller samhällsengagemang var valdeltagandet i genomsnitt 68 % i OECD-länderna. Det finns i genomsnitt bara 28 % kvinnor i de nationella parlamenten.
 

 

Globalt index för ungas välbefinnande

Det globala indexet för ungas välbefinnande sammanställer uppgifter för att bedöma och jämföra hur unga runtom i världen mår. Man poängsätter sex områden:

  • Samhällsengagemang
  • Ekonomiska möjligheter
  • Utbildning
  • Hälsa
  • It – tillgång och användning
  • Trygghet och säkerhet

 

Poängen tar hänsyn till indikatorer grundade på de ungas egen uppfattning, eftersom graden av missnöje inte alltid återspeglar välståndet.

 

De flesta ungdomar är inte så nöjda med livet. Bara 15 % säger att de har det bra eller ganska bra. De unga får i allmänhet högst poäng för hälsa och lägst för ekonomiska möjligheter, även i länder med ett allmänt högt välbefinnande.

 

Över två tredjedelar av länderna ligger över genomsnittet när det gäller hälsa. Höginkomstländer tenderar att ha relativt sett lägre födelse- och dödstal, men fler deprimerade och stressade ungdomar.

Publicerad: Tor, 26/11/2015 - 10:24


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!