Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Dobro počutje mladih po vsem svetu

© shutterstock.com - mangostock
Kako se počutijo mladi v tvoji regiji v primerjavi z mladimi v drugih državah? O tem ti lahko več pove indeks OECD in svetovni indeks počutja mladih.

Indeks boljšega življenja OECD

OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) vodi pobudo Boljše življenje, ki pripravlja statistične podatke o materialnih življenjskih pogojih in kakovosti življenja (zdravje, izobraževanje in okolje). Podatki po državah, starosti in spolu kažejo na relativni napredek v svetu. Na interaktivnem zemljevidu poišči, katere regije imajo najboljše rezultate za različne vidike dobrega počutja.

 

Povprečna stopnja skupnega zadovoljstva z življenjem v državah OECD je 6,6, najvišje so ocenjene Danska, Islandija in Švica.

 

65 % delovno aktivnega prebivalstva (15–64 let) ima plačano delo. Stopnja je najvišja na Islandiji (82 %), v Švici (80 %) in na Norveškem (75 %) in najnižja v Grčiji (49 %), Turčiji (50 %) in Španiji (56 %).

 

Razlika med spoloma je tudi v zaposlitvi. Skupaj je zaposlenih 58 % žensk in 73 % moških. Razlika je največja v Turčiji in Mehiki ter najmanjša v Kanadi, Estoniji in nordijskih državah.

 

Na področju družbenega udejstovanja podatki OECD  kažejo, da je udeležba na volitvah povprečno 68-odstotna. Povprečno je v nacionalne parlamente izvoljenih samo 28 % žensk.

 

Svetovni indeks dobrega počutja mladih

Svetovni indeks dobrega počutja mladih zbira in povezuje podatke v zvezi z mladimi ter primerja dobro počutje mladih v svetu. Ocenjuje se 6 vidikov življenja:

  • državljanska udeležba
  • gospodarske priložnosti
  • izobraževanje
  • zdravstvo
  • informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT)
  • zaščita in varnost

 

Pri oceni se upoštevajo kazalniki, ki temeljijo na videnju ljudi, saj nezadovoljstvo med mladimi ni nujno rezultat stopnje njihove blaginje.

 

Večina mladih poroča o relativno nizki ravni dobrega počutja. Le 15 % mladih meni, da je njihovo dobro počutje odlično ali srednje dobro. Na splošno mladi najbolje ocenjujejo svoje zdravje in najslabše gospodarske priložnosti, celo v državah, kjer je skupna ocena dobrega počutja visoka.

 

Več kot dve tretjini držav ima na področju zdravja nadpovprečne rezultate. Države z visokim dohodkom imajo primerjalno nižjo stopnjo rodnosti in smrtnosti, vendar je stopnja depresije in stresa pri mladih pogosto višja.

Objavljeno: čet, 26/11/2015 - 10:22


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!