Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Sytuacja młodzieży na całym świecie

© shutterstock.com - mangostock
Jak wygląda sytuacja młodych ludzi w Twoim regionie w porównaniu z sytuacją tej samej grupy wiekowej w innych krajach? Można to sprawdzić między innymi za pomocą wskaźnika OECD oraz globalnego wskaźnika sytuacji młodzieży.

Better Life Index OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) realizuje inicjatywę Better Life, której celem jest opracowywanie statystyk dotyczących materialnych warunków życiowych i jakości życia (zdrowia, edukacji i środowiska). Statystyki te pokazują postępy, jakie dokonują się pod tym względem na świecie, w podziale na kraj, grupę wiekową i płeć. Na interaktywnej mapie można zobaczyć, w których regionach poziom zadowolenia z życia jest najwyższy.

 

Średni poziom ogólnego zadowolenia z życia w krajach OECD to 6,6 pkt. Najwyższe wyniki uzyskały Dania, Islandia i Szwajcaria.

 

65 proc. ludzi w wieku produkcyjnym (15–64) ma płatną pracę. Odsetek ten jest najwyższy w Islandii (82 proc.), Szwajcarii (80 proc.) i Norwegii (75 proc.), a najniższy w Grecji (49 proc.), Turcji (50 proc.) i Hiszpanii (56 proc.).

 

Istnieje różnica pod względem zatrudnienia mężczyzn i kobiet. Ogółem pracę ma 58 proc. kobiet i 73 proc. mężczyzn. Różnica w zatrudnieniu obu płci jest największa w Turcji i Meksyku, a najmniejsza w Kanadzie, Estonii i w krajach nordyckich.

 

Jeśli chodzi o zaangażowanie obywateli w sprawy społeczne, średnia frekwencja w wyborach w krajach OECD wynosi 68 proc. Kobiety stanowią średnio zaledwie 28 proc. posłów w parlamentach krajowych.

 

Globalny wskaźnik sytuacji młodzieży

Globalny wskaźnik sytuacji młodzieży służy do gromadzenia i powiązywania danych w celu oceny i porównania sytuacji młodych ludzi na całym świecie. Oceniane są następujące aspekty życia:

  • aktywność obywatelska
  • możliwości ekonomiczne
  • edukacja
  • zdrowie
  • technologie informacyjne i komunikacyjne
  • bezpieczeństwo.

 

Wyniki uwzględniają wskaźniki oparte na wrażeniach uczestników badania, ponieważ poziom niezadowolenia u młodych ludzi nie zawsze odzwierciedla poziom ich dobrobytu.

 

U większości młodych ludzi samopoczucie plasuje się na stosunkowo niskim poziomie. Zaledwie 15 proc. określa go jako wysoki lub umiarkowany. Ogólnie rzecz biorąc, młodzież najwyżej ocenia zdrowie, a najniżej możliwości ekonomiczne, nawet w krajach, gdzie ogólny dobrostan jest wysoki.

 

Ponad dwie trzecie krajów mają wyniki powyżej średniej, jeśli chodzi o zdrowie. W krajach o wysokich dochodach współczynniki płodności i umieralności są stosunkowo niższe, jednak u młodzieży z tych krajów częściej występują depresja i stres.

Opublikowane: śr., 25/11/2015 - 17:06


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie